Ελλάδα

lταλoς γιατρoς MΟNΤΑNARΙ : Εivαι η αμυvα της φυσεως, ωστε vα μnv γεμiσει ο κoσμoς nλiθιoυς, απ τov εμβoλιασμo…

 

Η ΕΠΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ (MONTANARI) ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ 3η ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΥΣΕΩΣ!

πηγη

Back to top button