breaking newsΕλλάδα

Μας πoυλnσαv παλι οι “φovιαδες τωv λαωv” για χαρn της Toυρκiας….

 

“Κουτσουρεμένη” κατά το ήμισυ εγκρίθηκε τελικά η τροπολογία στο Κογκρέσο, για την απαγόρευση εκσυχρονισμού/πώλησης F-16 στην Τουρκία σε σχέση με το σχέδιο που είχε κατατεθεί … 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό για τα εθνικά μας συμφέροντα μιας και απ ότι όλα δείχνουν, μάλλον θα επήλθε κάποιου είδους συμβιβασμός για να εγκριθεί τελικά η τροπολογία, γεγονός που κατά την άποψη μας δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις ως θετική εξέλιξη…

Ακολουθούν τα κείμενα της εγκριθείσας και της αρχικά υποβληθείσας τροπολογίας  

 

 

Κείμενο εγκριθείσας τροπολογίας “Περιορισμός στη μεταφορά αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία” Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να πωλήσει ή να εξουσιοδοτήσει άδεια για η εξαγωγή νέων αεροσκαφών F-16 ή τεχνολογίας αναβάθμισης F-16 ή κιτ εκσυγχρονισμού σύμφωνα με οποιαδήποτε αρχή παρέχεται από τον Νόμο περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων (22 U.S.C. 27515 κ.λπ.) στην κυβέρνηση της Τουρκίας ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή όργανο της Τουρκίας, εκτός εάν ο Πρόεδρος παράσχει πιστοποίηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και στις επιτροπές άμυνας του Κογκρέσου

(1) ότι μια τέτοια μεταβίβαση είναι προς το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και

(2) που περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των συγκεκριμένων βημάτων που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τέτοια F-16 δεν χρησιμοποιούνται από την Τουρκία για επαναλαμβανόμενες μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις πάνω από έδαφος της Ελλάδας

Διαβάστε τώρα το αρχικό σχέδιο της τροπολογίας “Περιορισμός στη μεταφορά αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία” 

 

 

 Τροποποίηση FY23 NDAA

“Περιορισμός στη μεταφορά αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία” 

Sec. 1. Περιορισμός στη μεταφορά αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία

(1) Αρχική περίοδος – Κατά τη διάρκεια της περιόδου των 120 ημερών που αρχίζει από την ημερομηνία θέσπισης του παρόντος νόμου, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να πωλήσει, να μεταβιβάσει, να διευκολύνει τη μεταφορά ή να εγκρίνει άδεια για την εξαγωγή αεροσκαφών F-16 ή τεχνολογιών αναβάθμισης F-16/κιτ εκσυγχρονισμού βάσει του νόμου περί ελέγχου εξαγωγών όπλων (22 U.S.C. 2751) στις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας, σε υπηρεσία πληροφοριών, εσωτερικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου ή όργανο της κυβέρνησης της Τουρκίας ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ως πράκτορας ή για λογαριασμό τέτοιου οργανισμού ή οργάνου.

(2) Μεταγενέστερες περίοδοι –

(Α) Γενικά – κατά τη διάρκεια περιόδου 120 ημερών που αρχίζει μετά το τέλος της περιόδου των 120 ημερών που περιγράφεται στην παράγραφο (1), και κάθε περίοδο 120 ημερών στη συνέχεια, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να πωλήσει, να εγκρίνει άδεια για την εξαγωγή , ή με άλλο τρόπο να μεταφέρει τυχόν αεροσκάφη F-16 και τεχνολογίες αναβάθμισης /συσκευές εκσυγχρονισμού F-16 βάσει του νόμου περί ελέγχου εξαγωγών όπλων (22 U.S.C. 2751), ανεξάρτητα από την ποσότητα τέτοιων ειδών, υπηρεσιών ή εξοπλισμού, στις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας, μια υπηρεσία πληροφοριών , εσωτερική ασφάλεια ή υπηρεσία επιβολής του νόμου ή όργανο της κυβέρνησης της Τουρκίας ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως πράκτορας ή για λογαριασμό αυτής της υπηρεσίας ή οργάνου, εκτός εάν ο Πρόεδρος έχει υποβάλει στον πρόεδρο και τα μέλη των κατάλληλων επιτροπών του Κογκρέσου πιστοποιητικό που περιγράφεται στην υποπαράγραφο (Β)

(Β) Πιστοποίηση –

Η πιστοποίηση που περιγράφεται σε αυτήν την υποπαράγραφο είναι μια πιστοποίηση που περιέχει την απόφαση του Προέδρου ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου των 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της πιστοποίησης, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει καθορίσει ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει πραγματοποιήσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

(i) Παραβίαση της κυριαρχίας της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων εδαφικών υπερπτήσεων και παραβιάσεων της Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων Αθηνών (Athens FIR) του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας 

(ii) Έγιναν βήματα για την υποβάθμιση της διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ 

(iii) Εκτέθηκαν μέσα του ΝΑΤΟ σε εχθρικούς παράγοντες 

(iv) Υποβαθμίστηκε η γενική ασφάλεια των χωρών μελών του ΝΑΤΟ 

(3) Ορισμοί

(Α) Τεχνολογίες αναβάθμισης/ κιτ εκσυγχρονισμού αεροσκαφών F-16

(Β) Κατάλληλες Επιτροπές Κογκρέσου – ο όρος «κατάλληλες επιτροπές του Κογκρέσου» σημαίνει –

(i) η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, η Επιτροπή Άμυνας της Βουλής, η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και η Επιτροπή Άμυνας της Γερουσίας

(Γ) Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων Αθηνών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας

Εξετάζοντας τα δυο κείμενα σχέδιο τροπολογίας και εγκριθείσα τροπολογία, διαπιστώνουμε ότι:

Η αρχική τροποποίηση (σχέδιο) ήταν 2 σελίδες…έναντι μιας που τελικά εγκρίθηκε

Οι περιορισμοί-δεσμεύσεις της τουρκίας, για τις οποίες θα παρείχε βεβαίωση ο Μπάιντεν ότι θα τηρηθούν, ήταν 4 στο αρχικό σχέδιο έναντι 2 του εγκριθέντος

Έχει απαλειφθεί η περίοδος μη δυνατότητας πώλησης F-16, των 120 ημερών που θα έπρεπε να συμμορφωθεί με συγκεκριμένες δεσμεύσεις η τουρκία

Έχει απαλειφθεί η αναφορά στην παραβίαση της κυριαρχίας της Ελλάδας και παραβίασης του FIR Αθηνών

Έχουν παραληφθεί οι δεσμεύσεις της τουρκίας, που θα βεβαίωνε ο Αμερικανός Πρόεδρος για :

– Μη υποβάθμιση της διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ από τις ενέργειες της τουρκίας 

– Μη έκθεση μέσων του ΝΑΤΟ σε εχθρικούς παράγοντες 

– Μη υποβάθμιση της ασφάλειας των χωρών μελών του ΝΑΤΟ

Η τροπολογία που πέρασε ζητάει πιστοποίηση από τον Μπάιντεν:

(1) ότι μια τέτοια μεταβίβαση είναι προς το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και

(2) που περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των συγκεκριμένων βημάτων που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι, τέτοια F-16 δεν χρησιμοποιούνται από την Τουρκία για επαναλαμβανόμενες μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις πάνω από έδαφος της Ελλάδας

 

πηγη

Back to top button