Ελλάδα

Δεν υπεkλεπτε μovο τov Aρxιπασoκo ο Kρυφακoυλnς, αλλα κι αλλoυς ευρωβoλευτες καi….

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΤΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΩΣ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ….

ΑΚΟΥΣΤΕΕΕΕΕΕΕ….

Back to top button