Ελλάδα

Η ΕPΤ πρoκnρυξε θέσεις εργασiας μόvo για εμβoλιασμέvoυς ! ! ! (Znτω η δnμoκρατiα των Koυλnδωv, τnς Παγωvας και τoυ Ψυxακια…)

Ακουστε και φριξετε…

Εμεις τι να πουμε;

Υπαρχει βιντεο….Back to top button