breaking newsΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έως και 4626 επιπλοκές ελλοχεύουν από τον μPολιασμό σύμφωνα με δημοσίευση της Οξφόρδης

 

Σε ρυθμό πυροβόλου πλέον προκύπτουν αρνητικά στοιχεία για τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων, αλλά και της έμμεσης επιβολής του εμβολιασμού. Ο Δημήτρης Γάκης, ιατρός και πρώην διοικητής του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, προχώρησε σε μια δημοσίευση στο twitter, με την οποία έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό, μια μελέτη με νούμερα που ζαλίζουν.

Η δημοσίευση του κ. Δ, Γάκη:

Εμείς βρήκαμε τη έρευνα (https://jme.bmj.com/content/early/2022/12/05/jme-2022-108449) και σαν μεταφέρουμε ορισμένα καίρια σημεία:

 

  • Oι εντολές ενίσχυσης του εμβολίου COVID-19 ήταν αμφιλεγόμενες, ειδικά σε νεότερες ηλικιακές ομάδες. Δύο κύριοι παράγοντες συνεχίζουν να προκαλούν επιστημονική διαμάχη: η έλλειψη στοιχείων ότι οι αναμνηστικές δόσεις παρέχουν σημαντική μείωση του κινδύνου νοσηλείας σε υγιείς εφήβους και νεαρούς ενήλικες και αυξανόμενες ενδείξεις ότι η εκτεταμένη προηγούμενη λοίμωξη παρέχει σημαντική προστασία έναντι της νοσηλείας λόγω (επαν)λοίμωξης. Επιπλέον, οι εντολές έχουν καταστροφικές κοινωνικές συνέπειες και διαβρώνουν την εμπιστοσύνη στους επιστημονικούς και κυβερνητικούς θεσμούς. Στη Βόρεια Αμερική, από τον Μάιο του 2022, τουλάχιστον 1000 κολέγια και πανεπιστημιουπόλεις απαιτούσαν εμβολιασμό κατά του COVID-19 και πάνω από 300 απαιτούσαν ενισχυτικά.2 Περισσότερες από 50 αναφορές έχουν γραφτεί ενάντια σε αυτές τις εντολές εμβολίων3, εγείροντας συγκεκριμένα νομικά και ηθικά παράπονα.4 Από όσο γνωρίζουμε, λίγοι έχουν αλλάξει τις οδηγίες εμβολίων για το ακαδημαϊκό έτος 2022–2023 και αρκετοί έχουν επιβάλει το νέο δισθενές ενισχυτικό.
  • Το 2022, οι φοιτητές σε πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής με εμβόλιο τρίτης δόσης για τον COVID-19 επιβάλλουν τον κίνδυνο αποχώρησης εάν δεν εμβολιαστούν. Για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητα των εντολών ενίσχυσης σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, συνδυάζουμε την εμπειρική αξιολόγηση κινδύνου-οφέλους και ηθική ανάλυση. Για να αποτραπεί μία νοσηλεία COVID-19 σε διάστημα 6 μηνών, υπολογίζουμε ότι 31 207–42 836 νεαροί ενήλικες ηλικίας 18–29 ετών πρέπει να λάβουν ένα τρίτο εμβόλιο mRNA. 
  • Οι αναμνηστικές εντολές σε νεαρούς ενήλικες αναμένεται να προκαλέσουν καθαρή βλάβη: ανά αποτροπή νοσηλείας COVID-19, αναμένουμε τουλάχιστον 18,5 σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα από τα εμβόλια mRNA, συμπεριλαμβανομένων 1,5–4,6 περιπτώσεων μυοπερικαρδίτιδας που σχετίζονται με αναμνηστικά σε άνδρες (που συνήθως απαιτούν νοσηλεία). Αναμένουμε επίσης 1430–4626 περιπτώσεις αντιδραστικότητας βαθμού ≥3 που παρεμποδίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες (αν και συνήθως δεν απαιτούν νοσηλεία).

  • Οι εντολές ενίσχυσης των πανεπιστημίων είναι ανήθικες επειδή: (1) δεν βασίζονται σε μια ενημερωμένη (εποχή Omicron) στρωματοποιημένη αξιολόγηση κινδύνου-οφέλους για αυτήν την ηλικιακή ομάδα. (2) μπορεί να οδηγήσει σε καθαρή βλάβη σε υγιείς νεαρούς ενήλικες. (3) δεν είναι αναλογικά: οι αναμενόμενες βλάβες δεν αντισταθμίζονται από τα οφέλη για τη δημόσια υγεία δεδομένης της μέτριας και παροδικής αποτελεσματικότητας των εμβολίων κατά της μετάδοσης· (4) παραβιάζει την αρχή της αμοιβαιότητας, επειδή οι σοβαρές βλάβες που σχετίζονται με τα εμβόλια δεν αντισταθμίζονται αξιόπιστα λόγω των κενών στα συστήματα τραυματισμών από τα εμβόλια· και (5) μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερες κοινωνικές βλάβες. Λαμβάνουμε υπόψη τα αντεπιχειρήματα, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την αύξηση της ασφάλειας στην πανεπιστημιούπολη, αλλά βρίσκουμε ότι αυτά είναι γεμάτα περιορισμούς και μικρή επιστημονική υποστήριξη. Τέλος, συζητάμε τη συνάφεια πολιτικής της ανάλυσής μας για τις εντολές εμβολίων πρωτογενούς σειράς για τον COVID-19.
  • Συμπέρασμα..  Με βάση τα δημόσια δεδομένα που παρέχονται από το CDC,19 υπολογίζουμε ότι το φθινόπωρο του 2022 τουλάχιστον 31 207-42 836 νεαροί ενήλικες ηλικίας 18-29 ετών πρέπει να ενισχυθούν με ένα εμβόλιο mRNA για την πρόληψη μιας νοσηλείας COVID-19 που σχετίζεται με το Omicron. 6 μήνες. Δεδομένου του γεγονότος ότι αυτή η εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη την προστασία που παρέχεται από προηγούμενη μόλυνση ή μια προσαρμογή του κινδύνου για την κατάσταση συννοσηρότητας, αυτή θα πρέπει να θεωρείται συντηρητική και αισιόδοξη εκτίμηση του οφέλους. 

  • Η εκτίμησή μας δείχνει ότι οι πανεπιστημιακές εντολές εμβολίων COVID-19 είναι πιθανό να προκαλέσουν καθαρές αναμενόμενες βλάβες σε νεαρούς υγιείς ενήλικες—για κάθε αποτροπή νοσηλείας υπολογίζουμε περίπου 18,5 SAE και 1430–4626 διακοπές των καθημερινών δραστηριοτήτων—που δεν αντισταθμίζεται από ένα αναλογικό όφελος για τη δημόσια υγεία . Οι σοβαρές βλάβες που σχετίζονται με το εμβόλιο COVID-19 δεν αντισταθμίζονται επαρκώς από τα τρέχοντα συστήματα τραυματισμού εμβολίων στις ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, αυτές οι σοβαρές παραβιάσεις της ατομικής ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ηθικά αδικαιολόγητες.Οι εντολές συνδέονται επίσης με ευρύτερες κοινωνικές βλάβες.
  • Το γεγονός ότι τέτοιες πολιτικές εφαρμόστηκαν παρά τη διαμάχη μεταξύ των ειδικών και χωρίς ενημέρωση της μοναδικής δημόσιας διαθέσιμης ανάλυσης κινδύνου-οφέλους19 στις τρέχουσες παραλλαγές Omicron ούτε υποβολή των μεθόδων σε δημόσιο έλεγχο υποδηλώνει βαθιά έλλειψη διαφάνειας στη χάραξη επιστημονικής και ρυθμιστικής πολιτικής. Αυτά τα ευρήματα έχουν επιπτώσεις σε εντολές σε άλλα περιβάλλοντα όπως τα σχολεία, οι εταιρείες, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και ο στρατός.
  • Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να καταργήσουν αμέσως τις εντολές εμβολίων κατά του COVID-19 για νεαρούς ενήλικες και να εξασφαλίσουν τρόπους αποζημίωσης σε όσους έχουν υποστεί αρνητικές συνέπειες από αυτές τις πολιτικές. Οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να διευκολύνουν την ανεξάρτητη επιστημονική ανάλυση μέσω της ανοιχτής πρόσβασης σε δεδομένα κλινικών δοκιμών σε επίπεδο συμμετεχόντων, ώστε να επιτρέπονται οι αναλύσεις κινδύνου-οφέλους βάσει διαστρωμάτωσης κινδύνου και ηλικίας για τυχόν νέα εμβόλια πριν από την έκδοση συστάσεων.125 Αυτό είναι απαραίτητο για να ξεκινήσει αυτό που θα είναι μακρύ. διαδικασία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στη δημόσια υγεία.

Χαρακτηριστικός πίνακας της μελέτης:

Το έγγραφο στο οποίο αναφέρεται:

primenews

Back to top button