breaking newsΔιεθνή

Τον πόλεμο τον κερδίζουν οι μυστικές υπηρεσίες!

Oι βραχίονες της δυτικής κατασκοπείας που κάποτε ήταν στιβαροί, δεν είναι πλέον ασφαλείς καθώς είναι σαφές ότι τα όπλα και μέσα της κατασκοπείας που είναι διασκορπισμένα σε όλο το μήκος και το πλάτος του κόσμου, δέχονται οδυνηρά χτυπήματα σε περισσότερες από μία περιοχές, γεγονός που αναμφίβολα οδηγεί σε μείωση παραγωγής των πληροφοριών τους. 

Έτσι, το στρατόπεδο της επιθετικότητας, με επικεφαλής την Αμερική, το Ισραήλ, και μια ομάδα αραβικών χωρών, ιδιαίτερα αυτές του Κόλπου, συμμετέχουν πολλές φορές σε αυτό τον πόλεμο των πληροφοριών όχι μόνο ως “σκοπευτές” αλλά και ως «στόχοι». Είναι αξιοσημείωτο, ότι τις τελευταίες εβδομάδες, τόσο στο Ιράν όσο και στην Υεμένη, έγινε σύλληψη και εξάρθρωση πυρήνων πληροφοριών που λειτουργούσαν προς το συμφέρον του Ισραήλ και άλλων προς το συμφέρον των χωρών του Αραβικού Κόλπου , συμμετέχοντας στην Αμερικανο-Βρετανο-Ισραηλινή επιθετικότητα κατά της πολύπαθης Υεμένης.

Ένα άλλο πρόσφατο παράδειγμα διείσδυσης στις άλλοτε άτρωτες δυτικές μυστικές υπηρεσίες, αφορά ένα ποιοτικό χτύπημα των υπηρεσιών ασφαλείας “Shin Bet”, καθώς οι Παλαιστίνιοι κατόρθωσαν να στρατολογήσουν έναν διπλό πράκτορα για να διεισδύσει στα χοντρά τείχη αυτού του απόρθητου μηχανισμού και να αποκαλύψει τα σχέδιά του που χρησιμοποιεί για να ανατρέψει και εκβιάσει…Επίσης, έφερε στο φως τη μυστική λειτουργία μιας «κομβικής» ομάδας αξιωματικών αποκαλύπτοντας την πραγματική ταυτότητά τους.

Το ενδιαφέρον είναι να μάθουμε το πως έχει εξελιχθεί γενικότερα ο «πόλεμος των πληροφοριών», ποιοι εργάζονται εκεί και αν μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα που να οδηγεί στη νίκη αυτού ή του άλλου κόμματος ή ακόμα και σε μια νίκη σε στρατιωτικό πεδίο μιας μάχης!

Ο ορισμός της (intelligence) και των λειτουργιών της

Οι περισσότεροι ειδικοί ορίζουν την «intelligence» ως τη διαδικασία συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας μιας σειράς εμπιστευτικών πληροφοριών και δεδομένων, προκειμένου να υποστηριχθεί η λήψη αποφάσεων σχετικά με την ασφάλεια των κρατών και να προστατευθούν από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους και απειλές.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών αποτελούνται από ένα σύνολο μηχανισμών, σχηματισμών και μέσων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πολιτικών και ψυχολογικών πληροφοριών, οικονομικών και στρατιωτικών υποθέσεων του «εχθρού» και την ανάλυσή τους, και ταυτόχρονα εργάζονται για την καταπολέμηση επιχειρήσεων «εχθρικής» κατασκοπείας ή δολιοφθοράς, ακυρώνοντας κάθε εργασία που πραγματοποιεί ο «εχθρός» για τη συλλογή πληροφοριών για τη χώρα στην οποία ανήκει αυτή ή προς όφελος τρίτης συμμαχικής χώρας.

Οι «υπηρεσίες πληροφοριών» έχουν διαδραματίσει ευρύ και αποφασιστικό ρόλο στον τομέα της ασφάλειας, του πολιτικού, οικονομικού και διπλωματικού πεδίου. Ο ρόλος τους έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια όχι τόσο προς την κατεύθυνση της επίλυσης συγκρούσεων αλλά στην πυροδότησή τους! Έχει καταστεί ένα βασικό συστατικό των συγκρούσεων, και των επακόλουθων πολιτικών και στρατηγικών διαχείρισής τους.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών αξιολογούν πληροφορίες σχετικά με τη δύναμη, τις δραστηριότητες και τους τρόπους δράσης των «εχθρικών» κρατών και μερικές φορές παρεμβαίνουν κρυφά στις πολιτικές ή οικονομικές υποθέσεις άλλων χωρών και άλλες φορές ενορχηστρώνουν και υποστηρίζουν πραξικοπήματα κατά κυβερνήσεων που αντιτίθενται στα συμφέροντά τους, μια δραστηριότητα γνωστή ως «κρυφή δράση». Προκειμένου οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία να παραμείνουν επικεφαλείς σε χώρες και λαούς που ξεσηκώνονται, ανατρέπουν κυβερνήσεις, ηγεμόνες και κυβερνώντες, όπως απαιτούν τα συμφέροντά τους.

Έτσι, μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες των μυστικών υπηρεσιών είναι ο συντονισμός της συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών με τις συμμαχικές τους χώρες, η εργασία στην ανάλυση πληροφοριών σχετικά με ξένους στρατούς και συστήματα, η παρακολούθηση, η συλλογή και η επεξεργασία επικοινωνιών και ηλεκτρονικών πληροφοριών, η αποκρυπτογράφηση μυστικών κωδικών, η προστασία των χωρών από στρατιωτικές και ηλεκτρονικές επιθέσεις, η προστασία των συστημάτων πληροφοριών από εξωτερική διείσδυση.

Η «intelligence» χωρίζεται σε τρεις κύριες ενότητες, με κάθε μια εξ αυτών να ασχολείται με μια συγκεκριμένη πτυχή, έτσι ώστε να συμβάλει στο να δοθεί μια πλήρης και επαρκής αντίληψη του φακέλου που παρακολουθεί ή προσπαθεί να αξιολογήσει.

1/ «Στρατηγική» intelligence: Η αποστολή της «στρατηγικής νοημοσύνης» περιστρέφεται γύρω από σημαντικά ζητήματα, όπως οι στρατιωτικές δυνατότητες, οι οικονομικές συνθήκες, τα πολιτικά κινήματα, οι κοινωνικές εξελίξεις και οι εσωτερικές συνθήκες ορισμένων χωρών. Οι υπηρεσίες αυτές προσπαθούν να αποκτήσουν πληροφορίες που ποικίλλουν μεταξύ επιστημονικών, τεχνικών, τακτικών, διπλωματικών και μερικές φορές κοινωνιολογικών δεδομένων.

Αυτές οι πληροφορίες αναλύονται μαζί με γνωστά στοιχεία για την εν λόγω περιοχή, όπως η γεωγραφία, τα δημογραφικά στοιχεία και οι βιομηχανικές δυνατότητες. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη «στρατηγική νοημοσύνη» ως ένα σύνολο πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση στρατιωτικών πολιτικών και σχεδίων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, που να είναι ισοδύναμο με το στρατηγικό επίπεδο του πολέμου, στο οποίο δυνητικά είναι το κράτος ή η ομάδα χωρών που παρακολουθούνται. Καθορίζει τις κατευθύνσεις και τους στρατηγικούς στόχους ασφάλειας εθνικής ή πολυεθνικής, όταν πρόκειται για συμμαχία ή συνασπισμό, έτσι ώστε να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν εθνικοί ή συμμαχικοί πόροι για την επίτευξη αυτών των στόχων.

2/ «Επιχειρησιακή» intelligence: Η αποστολή της «επιχειρησιακής νοημοσύνης» είναι να υποστηρίζει ή να απορρίπτει πληροφορίες, σε επιχειρησιακό επίπεδο, με το επιχειρησιακό επίπεδο να θεωρείται χαμηλότερο από το στρατηγικό επίπεδο στο επίπεδο διοίκησης και να αφορά το σχεδιασμό της πρακτικής πλευράς. Η επιχειρησιακή νοημοσύνη ορίζεται ως ένα σύνολο πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων κινήσεων και επιχειρήσεων για την επίτευξη στρατηγικών στόχων σε εμπόλεμες ζώνες ή θέατρα επιχειρήσεων και είναι και αυτή αλληλενδετη με το επιχειρησιακό επίπεδο του πολέμου.

3/ «Τακτική» intelligence: Η «τακτική νοημοσύνης» επικεντρώνεται στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε τακτικό επίπεδο, συνδέεται κυρίως με ομάδες πληροφοριών που εκτελούν αποστολές στο πεδίο, παρέχοντας σε αυτές τις ομάδες οδηγίες σχετικά με πιθανές απειλές, ανάπτυξη γεγονότων, αναμενόμενες μεταβλητές και προτεραιότητες. Συλλέγουν πληροφορίες, στη συνέχεια τις αναλύουν και τις στέλνουν με μυστικά και κρυπτογραφημένα μέσα σε ανώτερες αρχές.

Μπορούμε να ορίσουμε την «τακτική νοημοσύνη», εν συντομία, ως μια σειρά πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τακτικών επιχειρήσεων, και είναι ισοδύναμο με το τακτικό επίπεδο του πολέμου, το οποίο ορίζεται ως το επίπεδο του πολέμου στο οποίο διεξάγονται μάχες και οι συναντήσεις με τον εχθρό σχεδιάζονται με τρόπο που να συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατιωτικών στόχων που έχουν ανατεθεί σε τακτικές μονάδες ή εξειδικευμένες ομάδες εργασίας

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες πληροφοριών σε όλο τον κόσμο για τη συλλογή των πληροφοριών που χρειάζονται, και πολλές χώρες προσπαθούν να ανανεώσουν και να εκσυγχρονίσουν αυτές τις μεθόδους και μέσα, για να συμβαδίσουν με την απίστευτη πρόοδο της τεχνολογίας και των μέσων επικοινωνίας. Ωστόσο, παρόλα αυτά, εξακολουθεί να εξαρτάται ουσιαστικά από το ανθρώπινο στοιχείο, το οποίο δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί με άλλα μέσα.

1/ Το ανθρώπινο στοιχείο «κατάσκοποι και πράκτορες»: Όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών στον κόσμο εξαρτώνται από τη στρατολόγηση πρακτόρων και κατασκόπων από διάφορες ομάδες ανθρώπων στη χώρα-στόχο, αλλά εστιάζουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε ορισμένα τμήματα που μπορεί να παρέχουν πιο ποιοτικές και χρήσιμες γνώσεις από άλλες. Μεταξύ αυτών των τμημάτων είναι εκείνοι που εργάζονται σε κυβερνητικές υπηρεσίες, επίσημα ιδρύματα, στρατιωτικά ιδρύματα και υπηρεσίες ασφαλείας, επιχειρηματίες και νομικά πρόσωπα και πρόσωπα της κοινότητας. Τους προσφέρουν τεράστια χρηματικά ποσά, ενίοτε διευκολύνοντας την επιτυχία των εμπορικών ή άλλων σχεδίων και φιλοδοξιών τους… Ειδικά στον επιχειρηματικό τομέα, ανοίγουν τις προσβάσεις των εισαγωγών και εξαγωγών, ενώ σε αλλα σημαίνοντα πρόσωπα, χρησιμοποιούν εκβιασμούς ότι θα αποκαλύψουν τα μυστικά και τις ιδιωτικές τους υποθέσεις.

2/ Δορυφόροι: Τα τελευταία είκοσι χρόνια, σημειώθηκε έκρηξη στις επιχειρήσεις κατασκοπείας μέσω δορυφόρων, ιδίως εμπορικών δορυφόρων επιτήρησης, οι οποίοι ανέρχονται σε εκατοντάδες, επειδή αυτοί οι δορυφόροι παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για εκατομμύρια πολίτες και τα δεδομένα τους. Αυτα τα προσωπα δορυφόροι, είναι αναπόσπαστο μέρος του μαινόμενου πόλεμου πληροφοριών, ειδικά μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

3/ Εφαρμογές κινητών τηλεφώνων: Οι υπηρεσίες πληροφοριών εκμεταλλεύονται εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες σε κινητά τηλέφωνα, είτε ορατές είτε κρυφές, για να παρακολουθούν, και να συλλέγουν πληροφορίες για τους «εχθρούς» τους. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που διεισδύουν στα τηλέφωνα χωρίς να το γνωρίζει ο ιδιοκτήτης και μεταδίδουν κάθε βήμα ή λέξη που μπορεί να εκπέμψει και παρέχουν στους χειριστές του μια λεπτομερή αναφορά της ζωής και των κινήσεων του στόχου που παρακολουθείται. Ανάμεσα στα πιο διάσημα από αυτά τα προγράμματα, τα οποία έχουν προκαλέσει εκτεταμένη παγκόσμια διαμάχη, είναι το ισραηλινό πρόγραμμα “Pegasus”, το οποίο μπορεί να διαρρήξει τηλέφωνα, να προβάλλει μηνύματα κειμένου και email, να ακούει κλήσεις και να παρακολουθεί τη θέση των στόχων.

4/ Drones: Η συλλογή πληροφοριών και η αναγνώριση είναι το κύριο καθήκον των drones, πέρα ​​από τον σημαντικό και ζωτικό ρόλο τους στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Ο κόσμος έχει δει τεράστια πρόοδο στον τομέα της κατασκευής νέων τύπων αυτών των αεροσκαφών, επομένως έχουν γίνει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στον τομέα του πολέμου πληροφοριών, καθώς παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες και εικόνες κεραιών υψηλής ανάλυσης για κατασκοπεία όλων των στόχων. Μπορούν επίσης να ηχογραφήσουν, να προσδιορίσουν συντεταγμένες και να σχεδιάσουν μια ενσωματωμένη εικόνα στο πεδίο, σε περίπτωση που υπάρχει επιχειρησιακή δραστηριότητα εντός ή κοντά σε αυτό.

5/ Δημόσια συλλογή: Αντιμέτωποι με την τρομακτική εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων και την τεράστια απαίτηση από τους χρήστες να δημοσιεύουν οποιαδήποτε κίνηση ή δραστηριότητα που κάνουν οι ίδιοι ή ένας από τους γνωστούς, φίλους ή γείτονές τους, έχει γίνει μια εξαιρετική πηγή συλλογής απεριόριστου όγκου πληροφοριών, μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

Παγκόσμιες και περιφερειακές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αναθέσει σε ένα μεγάλο αριθμό αναλυτών και ψηφιακών ερευνητών, την παρακολούθηση για οτιδήποτε δημοσιεύεται σε πολλαπλές σελίδες ή ιστότοπους, ειδικά επειδή μεγάλο μέρος αυτών που δημοσιεύονται συνοδεύονται από εικόνες ή βίντεο κλιπ. Σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα ασφάλειας, η δυνατότητα αποκάλυψης ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ιστοτόπων επικοινωνίας υπερτερεί κατά πολύ του κινδύνου αποκάλυψής τους σε σχέση με τα άλλα μέσα που αναφέρονται παραπάνω.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας είχε επενδύσει το 2021 περίπου έξι δισεκατομμύρια δολλάρια έτσι ώστε να μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που χρειάζεται και τα οποία μπορεί να μην είχαν δυνατότητα να αποκτήσουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών σήμερα διαδραματίζουν έναν τόσο σημαντικό ρόλο αποτελώντας τον πρώτο παράγοντα ασφαλείας μιας χώρας σε τέτοιο βαθμό που να καταγράφονται μοναδικά επιτεύγματα εθνικής ασφάλειας και εθνικών συμφερόντων ώστε ”εχθρικές” ή με συγκρουόμενα συμφέροντα χώρες που παρουσιάζουν τεράστια ποιοτική και ποσοτική διαφορά στις εν γένει δυνατότητές τους να κρίνονται νικήτριες ή ηττημένες με μοναδικό κριτήριο την εργασία των μυστικών υπηρεσιών. Έτσι παρατηρείται χώρες με μικρότερη οικονομική πολιτική και στρατιωτική εμβέλεια να καταφέρνουν να επιτελέσουν μια ποιοτική και τολμηρή επιχείρηση ασφαλείας και να τη διαχειριστούν σωστά γι αρκετό καιρό και χάρη στην οποία να μπορέσουν να ”αποκλείσουν” τον εχθρό τις μεθόδους και τα εργαλεία του.

Ζούμε σε μια εποχή που πρωτίστως η κάθε μάχη δίνεται στο επίπεδο της νοημοσύνης/intelligence κι αυτό είναι γνωστό ακόμη και αν οι εκάστοτε υπηρεσίες πληροφοριών κρατούν μυστικές κάποιες νίκες για ευνόητους λόγους.

Oι δυνατότητες των υπηρεσιών πληροφοριών της κάθε χώρας είναι αυτές που καλούνται να δημιουργήσουν το πρώτο ρήγμα στο μέτωπο που αντιμετωπίζουν πολλές φορές να δημιουργήσουν κι εξωτερικό μέτωπο σε ”εχθρικές” χώρες και μερικές φορές αυτός ο πόλεμος είναι πιο επικίνδυνος κι από τον αμιγώς στρατιωτικό και ο ρυθμός του προοδευτικά αυξάνεται.

Γι αυτή τη νέα τροπή στην αντιπαράθεση διαδραματίζει ρόλο το ότι πλέον δεν διατίθενται μόνο ανθρώπινοι πόροι αλλά τεχνικές και τεχνολογικές ικανότητες που πια αποτελούν και τον βαρύ έξυπνο οπλισμό των μυστικών υπηρεσιών..

Τον πόλεμο τον κερδίζουν οι μυστικές υπηρεσίες! Μια θεωρητικά μικρή χώρα μπορεί να καταβάλει έναν ισχυρότερο αντίπαλο με τη δύναμη των μυστικών της υπηρεσιών.

dimpenews.com

Back to top button