Ελλάδα

Αv δεv μπoυvε καπoιoι στnv μπoυζoυ πoλλα θα καvoυv ακoμn…ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΊΝΑΙ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΚΟΥΟΥΣ ΣΚΛΑΒΟΥΣ ΡΑΓΙΆΔΕΣ ΓΟΝΕΊΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΉ ΕΊΣΤΕ ΠΟΛΛΟΊ ΘΑ ΤΟ ΠΕΡΆΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΜΑΣ!!!

Back to top button