Διεθνή

Η πτώση…..άναστρος Αποκαλυπτικός ο ουρανός

Ζούμε τραγικά πράγματα.. Είμαστε στην έσχατη ΄Ωρα της εσχάτης προδοσίας στην ”25η ώρα” που είπε ο Βιργίλιος Γκεοργκίου. «Κύριε, τίς ἔστιν ὁ παραδιδούς σέ;» εγώ Κύριε;

Δεν αντέχω τα κενά, τις αναταράξεις αέρος αντίθετα πιο ψύχραιμα υπομένω ή νομίζω πως υποφέρω τους κλυδωνισμούς της θάλασσας. Αν είναι να πέσω Κύριε μην δώσεις να έχω την πτώση του Εωσφόρου αλλά την αναστρέψιμη βύθιση του Πέτρου που την ακολουθεί η ευλογημένη ανάδυση. Το βάπτισμα της πίστης.

Άναστρος Αποκαλυπτικός ο ουρανός  ”καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.” Άναστρος ο ουρανός καθώς σαλευθήσονται οι παγκόσμιες σταθερές, πανδημία πτώσης. Είναι ψυχές που καταβαραθρώνονται διολισθαίνουν άναστρος ο ουρανός σκοτεινιά πορευόμαστε στα τυφλά ακουμπώντας ο ένας τον άλλον ελπίζοντας να χαράξει νωρίτερα…είναι πόλεμος πνευματικός…ζούμε την κατάρρευση ενός κόσμου του κόσμου μας αυτή είναι η λογική της συντέλειας, η κατάρρευση…

ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται ή όπως το είπε η γιαγιά της Κλεισούρας η Αγία ”πολλά υπομονήν”..

dimpenews.com

Back to top button