Διεθνή

Η Ρωσία δια νόμου απαγορεύει στους γιατρούς να κάνουν εγχειρήσεις αλλαγής φύλου και στα δημοτολόγια να τροποποιούν την ταυτότητα φύλου με βάση ιατρικές βεβαιώσεις..

Η Ρωσία δια νόμου απαγορεύει στους γιατρούς να κάνουν εγχειρήσεις αλλαγής φύλου και στα δημοτολόγια να τροποποιούν την ταυτότητα φύλου με βάση ιατρικές βεβαιώσεις..

Οι γιατροί στη Ρωσία θα απαγορεύεται να κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις για αλλαγή φύλου.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης απαγόρευση στα δημοτολόγια να αλλάζουν τα στοιχεία ταυτότητας φύλου πολιτών βάσει ιατρικών βεβαιώσεων!

Υπάρχει κι άλλο μοντέλο το ρώσικο. Στροφή στη Ρωσία τώρα.. Ανήκουμε στην Ορθοδοξία που αντιστέκεται, στην Ορθοδοξία που επιμένει  κι όποιος δεν καταλαβαίνει δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει.

Επιχειρείται μια βίαιη πολιτισμική μετάβαση εδώ στα κατεχόμενα του ΝΑΤΟ στην αποικία της Ευρώπης…

Έχουμε πολιτισμική ταυτότητα κι αυτή είναι Ορθόδοξη και κάθε μετάβαση από αυτήν κάθε θεσμική μετακίνηση από αυτήν είναι απλά ΠΡΟΔΟΣΙΑ ..

Η πολιτισμική μας επιλογή είναι η Ορθοδοξία ……

Ανοχή στην κάθε είδους διαφορετικότητα απόλυτος σεβασμός στον αυτοκαθορισμό και στην αυτοδιάθεση σώματος του καθένα αλλά άρνηση στην επιχείρηση-εγχείρηση αλλαγής φύλου του κοινωνικού σώματος μέσα από θεσμικές μεταβολές και συστημικές ”langages totalitaires”.

dimpenews.com

Back to top button