Διεθνή

Ο άνθρωπος πρέπει να επικρατήσει του Υπεράνθρωπου της υπερτεχνολογίας. Ο Τρίτος Kόσμος θα σώσει τον κόσμο..

Ο άνθρωπος πρέπει να επικρατήσει του Υπεράνθρωπου της υπερτεχνολογίας. Ο Τρίτος Κόσμος θα σώσει τον κόσμο..

Σύμφωνα με τη θεωρία του μετανθρωπισμού, ”ο συνήθης άνθρωπος αποτελεί απλά ένα «στάδιο ανάπτυξης» της συνολικής ανθρώπινης οντότητας”. Οπότε προς ολοταχώς προς την οντολογική αυθυπέρβαση του ανθρώπινου όντος. Ο κλασικός άνθρωπος ο φυσικός άνθρωπος φαντάζει ως συμβατικός που πρέπει να ξεπεραστεί από ένα αφύσικο κατασκεύασμα της τεχνολογίας, ένα Superman. Ένας τέτοιος άνθρωπος, όμως, υπερβαίνει τα φυσικά ανθρώπινα όρια. Αν και αρχικά μοιάζει ως μια τεχνοουτοπική φαντασίωση σήμερα τείνουμε να ζούμε τη δυστοπία.

” Σε μια μεταβιομηχανική εποχή, πάντως, η δόξα θα ανήκει, πλέον, στην επανάσταση της βιοεπιστήμης που σημειώθηκε στις αρχές του αιώνα (Lawton, 2006). Επιμήκυνση της μακροβιότητας, διατήρηση της νεότητας, ενώ αρκετοί άνθρωποι έχουν υποστεί βιολογικές παρεμβάσεις και «αναβαθμίσεις» που τους προσφέρουν υπεράνθρωπες νοητικές ικανότητες ή σωματικές επιδόσεις. Ραγδαίες είναι, επίσης, και οι εξελίξεις στις συσκευές που διασυνδέονται με τον εγκέφαλο, ενισχύοντας τις λειτουργίες του με υπερφυσικές δυνάμεις (Sandel, 2011), και για την πλήρη κατανόηση του ανθρώπινου γονιδιώματος (Lewontin, 2000, 2002). Οι υπάρχουσες τεχνολογίες, ωστόσο, δεν αναπτύχθηκαν ειδικά για να επιτρέψουν στους υγιείς ανθρώπους να ξεπερνούν τα όριά τους, αλλά για να θεραπεύσουν ασθένειες, επιτελώντας κοινωνικό έργο. Διαθέτουν, επομένως, αρχικά την ηθική αποδοχή, και στο τέλος καταλήγουν να χρησιμοποιούνται από όποιον επιθυμεί να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι των άλλων (Lawton, 2006, Γογγάκη, 2013).

Οι υπέρμαχοι ή μετανθρωπιστές, όπως ο βιοηθικολόγος James Hughes (2014), προβλέπουν τη δημιουργία μιας «συλλογικής νοημοσύνης» (The Hive Mind) που συνδυάζει τη νοημοσύνη του ανθρώπινου είδους σε έναν τεχνολογικό εγκέφαλο (Estulin, 2009, 2014). Γενικά το φιλοσοφικό ρεύμα που συνδέεται με τους όρους posthumanism, metahumanism ή transhumanism υποστηρίζει την εξέλιξη του ανθρώπου μέσα από την επίδραση της γενετικής, της τεχνολογίας και των εμφυτευμάτων. Σύμφωνα με τη θεωρία του μετανθρωπισμού, ο συνήθης άνθρωπος αποτελεί απλά ένα «στάδιο ανάπτυξης» της συνολικής ανθρώπινης οντότητας. Οι αντίμαχοι αυτών των τεχνολογιών παρομοιάζουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο με τον Brave New World του Aldous Huxley (1931), ένα μέλλον δηλαδή όπου οι κάτοικοι μέσω τεχνολογικών αναβαθμίσεων ζουν ζωές επίπεδες και άδειες, μέσα στην απόλυτη ομοιομορφία. Ο βιοηθικολόγος George Annas επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι από τη γενετική τροποποίηση είναι ακόμη μεγαλύτεροι, ώστε θα ήταν καλύτερα να τεθεί από τώρα ένα τέλος σε όλη αυτή τη διαδικασία, προτείνοντας μια παγκόσμια συμφωνία που θα καθιστά τη γενετική τροποποίηση έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Το γενετικό μέλλον του ανθρώπινου είδους και η ανθρώπινη αναβάθμιση μπορεί να υπόσχονται την ελευθερία, ενδέχεται όμως να προκαλέσουν πρωτόγνωρες δυσκολίες (Fukuyama, 2002, Kuhse-Singer, 1999, Machery, 2008); Το κυριότερο ερώτημα, όμως, είναι: ως πού, θέλει να φτάσει ο άνθρωπος; Μήπως, θέλοντας να τα κατακτήσει όλα, είναι καταδικασμένος, τελικά σε μια σκλαβιά επιθυμιών, που μοιάζει με πιθάρι χωρίς πάτο; Η συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες των μελλοντικών τεχνολογιών είναι σε εξέλιξη. Οι μετανθρωπιστές αφαιρούν, ωστόσο, το ευρύτερο πλαίσιο, τον πολιτισμό, την εμπειρία και τα σώματα από το όραμά τους. Χωρίς, όμως, ευρύτερο πλαίσιο, πολιτισμό, εμπειρία και σώματα, τι απομένει στη συνείδηση;”(2014). (Το όραμα του υπερανθρώπου και το μετανθρώπινο μέλλον: Σχεδιάσματα, επιτεύγματα, ουτοπίες-Γογγάκη K)

Η βιοτεχνολογία χωρίς όρια φτάνει να υπόσχεται 100% παιδιά εργαστηρίου σε 5 χρόνια! Ιάπωνες ερευνητές δημιουργούν έμβρυα σε τεχνητή μήτρα με γενετικό υλικό από άτομα ίδιου φύλου!

Διακυβεύεται πλέον η ίδια η ύπαρξη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν θα είναι πλέον στο εγγύς μέλλον η δημιουργία απότοκος μιας σχέσης ή σύζευξης αλλά το καταναλωτικό προιόν από μια αλυσίδα παραγωγής μια αυτοματοποιημένης διαδικασίας που λειτουργεί ερήμην του ανθρώπου. Η γενεαλογική συνέχεια εκτοπίζεται η μητρότητα καταργείται.. Ο νέος άνθρωπος που θα είναι απόρροια μιας μηχανιστικής σύλληψης και ανάπτυξης θα είναι ο υβριδικός άνθρωπος ο οντολογικά επεξεργασμένος και τροποποιημένος..

Πράγματι, για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, γίνεται επιστημονικά και τεχνολογικά εφικτή η δυνατότητα παρέμβασης στο γενετικό υλικό του ανθρώπου και κατά συνέπεια η δυνατότητα μιας τεχνητής αλλοίωσης του ανθρωπίνου είδους, ή μιας μετεξέλιξης των μηχανικών συστημάτων προς την κατεύθυνση οιονεί ανθρωπίνων λειτουργιών, ή και τα δύο ταυτοχρόνως, σε μια συνάρθρωση («συνεπαφή») ανθρώπου και μηχανής.…βρισκόμαστε μπροστά σε μια αλλαγή που συγκρίνεται μόνο με την εμφάνιση της ανθρώπινης ζωής στη Γη.Πρόκειται ίσως για τη δραματικότερη «στιγμή» στην ανθρώπινη ιστορία. Ο άνθρωπος αναλαμβάνει το ρίσκο της αυτομετατροπής του σε «μετάνθρωπο», δια της ηλεκτρονικής, της βιογενετικής και της νανοηλεκτρονικής οδού.. «Αυτό που μας μέλλεται…. είναι ένας κόσμος στον οποίο η ανθρώπινη φυλή θα σαρωθεί από ένα κύμα πολιτισμικών μετασχηματισμών, και θα υποκατασταθεί από τους ίδιους τους τεχνητούς απογόνους της»17 ”; (Γ. Καραμπελιάς: H εποχή του μετανθρώπου)

Ο Τρίτος κόσμος θα σώσει τον κόσμο. Οι κουρελήδες, τ΄αποπαίδια Ανατολής, Μ Ανατολής και Νότου όπου λειτουργεί για διάφορους εγγενείς λόγους ακόμη η φυσικότητα και η κανονικότητα θα αναλάβει την ύψιστη αποστολή. Ο κόσμος αυτός τελικά από θεία πρόνοια και οικονομία τέθηκε στο περιθώριο της ανάπτυξης ώστε να διατηρηθεί ως σ’ ένα μεγάλο θεματικό πάρκο ο φυσικός άνθρωπος, ο άνθρωπος.. Oι ταπεινοί και απορριπτέοι είχαν τελικά την ύψιστη αποστολή… Ο Θεός καμιά φορά σε ξεχωρίζει σε κρατάει πίσω για να σε χρησιμοποιήσει σε ιδιάζουσες συνθήκες…Το σχέδιο του Θεού είναι ασύμμετρο και ανορθόδοξο και αναπροσαρμόζεται εν ριπή οφθαλμού

(Ιω. 10,16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.)

dimpenews.com

Back to top button