Διεθνή

100% παιδιά εργαστηρίου σε 5 χρόνια! Ιάπωνες ερευνητές θα δημιουργήσουν ανθρώπινα ωάρια και σπέρμα που θα αναπτυχθούν σε τεχνητή μήτρα! Χωρίς γεννήτορες με γενετικό υλικό από άτομα ίδιου φύλου! ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Βιογενετικό Ολοκαύτωμα! Επί θύραις και η Κάθαρση…….

“100% παιδιά εργαστηρίου σε πέντε χρόνια. Ιάπωνες ερευνητές ετοιμάζουν να δημιουργήσουν ανθρώπινα ωάρια και σπέρμα που μπορούν να αναπτυχθούν σε τεχνητή μήτρα”. Γονείς ως γεννήτορες δεν χρειάζονται πλέον. Ιάπωνες ερευνητές υπόσχονται ότι σύντομα τα παιδιά θα μπορούν να δημιουργηθούν από μια τρίχα ή μια σταγόνα του αίματος (παίρνοντας γενετικό υλικό), και το φύλο των γονέων δεν θα έχει πλέον σημασία. Τέλος και η κυοφορία, τεχνητή μήτρα. Τέλος η μητρότητα..

«Η ανάπτυξη ανθρώπινων μωρών από την αρχή στο εργαστήριο θα μπορούσε να είναι δυνατή σε μόλις πέντε χρόνια χάρη σε μια νέα ανακάλυψη. Ιάπωνες ερευνητές πρόκειται να δημιουργήσουν ανθρώπινα ωάρια και σπέρμα από την αρχή στο εργαστήριο, τα οποία στη συνέχεια θα αναπτυχθούν σε μια τεχνητή μήτρα. Ο καθηγητής Katsuhiko Hayashi του Πανεπιστημίου Kyushu, ο οποίος έχει ήδη εφάρμοσε τη διαδικασία σε ποντίκια, πιστεύει ότι χρειάζεται μόνο πέντε χρόνια για να επαναλάβει το αποτέλεσμα στους ανθρώπους. Υπάρχουν όμως ηθικά ζητήματα, γιατί τότε γυναίκες οποιασδήποτε ηλικίας θα μπορούν να κάνουν παιδιά. Οι γονείς μπορεί επίσης να θέλουν να δώσουν στο παιδί τους ορισμένα χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας επεξεργασία γονιδίων, ο απόλυτος προκαθορισμός το νέο δόγμα της Γενετικής. Ο Δρ Hayashi και η ομάδα του δημιούργησαν επίσης πρόσφατα επτά ποντίκια με δύο αρσενικούς βιολογικούς γονείς. Οι επιστήμονες θα μπορούν να παράγουν σπέρμα και ωάρια για υπογόνιμα άτομα, για παράδειγμα από ένα από τα αιμοσφαίρια τους. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ζητήματα ηθικής, νομικής και ασφάλειας. Έτσι, θα είναι δυνατό να υποκλέψεις το DNA κάποιου άλλου, παίρνοντας τη τούφα από τα μαλλιά του και να κάνεις παιδιά χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Αυτή η ανεξέλεγκτη πορεία οδηγεί στο Τέλος του Ανθρώπου . Τα σχέδια τους για επαναναμοντελοποίηση του ανθρώπινου γένους ο γενετικός Μετάνθρωπος φθάνει. Γενετικό Ολοκαύτωμα! Σκοπός η απόλυτη καθυπόταξη του ανθρώπου. Ο προβλέψιμος, ο προκαθορισμένος, ο κατασκευασμένος.. Η τραγωδία του ανθρώπινου είδους είναι η βιογενετική αυτοκαταστροφή του. Επί θύραις και η Κάθαρση…

Από τον δημιουργημένο άνθρωπο στον κατασκευασμένο άνθρωπο…

dimpenews.com

Back to top button