breaking newsΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παγκόσμιο Δίκτυο Πιστοποίησης Ψηφιακής Υγείας εντός του Ιουνίου φέρνει ο ΠΟΥ

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη συνεργασίας για την ψηφιακή υγεία.

   Τον Ιούνιο του 2023, ο ΠΟΥ θα υιοθετήσει το σύστημα ψηφιακής πιστοποίησης COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο σύστημα που θα διευκολύνει την παγκόσμια κινητικότητα και θα προστατεύει τους πολίτες σε όλο τον κόσμο από τρέχουσες και μελλοντικές απειλές για την υγεία.

Αυτό είναι το πρώτο δομικό στοιχείο του Παγκόσμιου Δικτύου Πιστοποίησης Ψηφιακής Υγείας (GDHCN) του ΠΟΥ, που θα αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών προϊόντων για την παροχή καλύτερης υγείας για όλους.

Τι είπε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ για τη συνεργασία με τον ΠΟΥ

   Η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλλα Κυριακίδου, ανέφερε ότι «το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ ήταν ένα ουσιαστικό εργαλείο για ασφαλή ταξίδια κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID. Είναι εμβληματικό μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που μπορεί να προσφέρει απτά οφέλη για τους πολίτες. Με αυτή τη συνεργασία-ορόσημο με τον ΠΟΥ, κλιμακώνουμε την καινοτομία της ΕΕ στην ψηφιακή υγεία για να προσφέρουμε ασφαλή κινητικότητα για όλους τους πολίτες σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει καλύτερος εταίρος από τον ΠΟΥ για να προωθήσουμε το έργο που ξεκινήσαμε στην ΕΕ και να αναπτύξουμε περαιτέρω παγκόσμιες λύσεις ψηφιακής υγείας».

Ο ΠΟΥ θα “πατήσει” στο δίκτυο του πιστοποιητικού Covid της Ευρώπης για να στήσει το Παγκόσμιο Δίκτυο Ψηφιακής Υγείας

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Γκεμπρεγιέσους, σημείωσε ότι «με βάση το εξαιρετικά επιτυχημένο δίκτυο ψηφιακής πιστοποίησης της ΕΕ, ο ΠΟΥ στοχεύει να προσφέρει σε όλα τα κράτη μέλη του ΠΟΥ πρόσβαση σε ένα εργαλείο ψηφιακής υγείας, το οποίο βασίζεται στις αρχές της ισότητας, της καινοτομίας, της διαφάνειας και της προστασίας δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Τα νέα ψηφιακά προϊόντα υγείας υπό ανάπτυξη στοχεύουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους παντού, να λαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας γρήγορα και πιο αποτελεσματικά».

Η συμφωνία που υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2022 μεταξύ της Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και του Γενικού Διευθυντή του ΠΟΥ που έστρωσε τον δρόμο

Με βάση την Παγκόσμια Στρατηγική Υγείας της ΕΕ και την Παγκόσμια Στρατηγική των Κρατών Μελών του ΠΟΥ για την Ψηφιακή Υγεία, η πρωτοβουλία ακολουθεί τη συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2022 που υπογράφηκε από την κ. Κυριακίδου και τον Δρ Γκεμπρεγιέσους για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας σε παγκόσμια θέματα υγείας.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID ήταν μόνον η αρχή – Από την έναρξη της πανδημίας σχεδίαζαν συνολικές κατευθυντήριες γραμμές για τέτοια πιστοποιητικά παγκόσμιας εμβέλειας.

   Ένα από τα βασικά στοιχεία στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της πανδημίας COVID-19, ήταν το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID. Για να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία εντός των συνόρων της, η ΕΕ θέσπισε γρήγορα διαλειτουργικά πιστοποιητικά COVID-19 (με τον τίτλο «Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 της ΕΕ» ή «DCC ΕΕ»). Επέτρεψε επίσης τη σύνδεση χωρών εκτός ΕΕ, που εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές DCC της ΕΕ, καθιστώντας την, την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη λύση σε όλο τον κόσμο.

Από την έναρξη της πανδημίας, ο ΠΟΥ συνεργάστηκε με όλες τις Περιφέρειές του για να καθορίσουν συνολικές κατευθυντήριες γραμμές για τέτοια πιστοποιητικά. Για να βοηθήσει στην ενίσχυση της παγκόσμιας ετοιμότητας για την υγεία ενόψει των αυξανόμενων απειλών, ο ΠΟΥ δημιουργεί ένα παγκόσμιο δίκτυο ψηφιακής πιστοποίησης υγείας που βασίζεται στα γερά θεμέλια του πλαισίου, των αρχών και των ανοιχτών τεχνολογιών του DCC της ΕΕ (του ψηφιακού πιστοποιητικού Covid).

Στόχος: Η σύγκλιση των ψηφιακών πιστοποιητικών

Με αυτή τη συνεργασία, ο ΠΟΥ θα διευκολύνει αυτή τη διαδικασία παγκοσμίως με τη δική του δομή, με στόχο να επιτρέψει στον κόσμο να επωφεληθεί από τη σύγκλιση των ψηφιακών πιστοποιητικών. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό προτύπων και την επικύρωση ψηφιακών υπογραφών για την αποφυγή απάτης. Με αυτόν τον τρόπο, ο ΠΟΥ δεν θα έχει πρόσβαση σε τυχόν υποκείμενα προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα εξακολουθήσουν να αποτελούν αποκλειστικό τομέα των κυβερνήσεων.

Το πρώτο δομικό στοιχείο του παγκόσμιου συστήματος του ΠΟΥ, τίθεται σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2023 και στοχεύει να αναπτυχθεί σταδιακά τους επόμενους μήνες.


Μιλούν για μια μακροπρόθεσμη ψηφιακή συνεργασία για την παροχή καλύτερης υγείας για όλους

Για να διευκολυνθεί η υιοθέτηση του DCC της ΕΕ (ψηφιακού πιστοποιητικού Covid) από τον ΠΟΥ και να συμβάλουν στη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξή του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΠΟΥ συμφώνησαν να συνεργαστούν στην ψηφιακή υγεία.

   Αυτή η συνεργασία θα αφορά την τεχνική ανάπτυξη του συστήματος του ΠΟΥ με μια σταδιακή προσέγγιση για την κάλυψη περιπτώσεων πρόσθετων χρήσεων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν για παράδειγμα την ψηφιοποίηση του διεθνούς πιστοποιητικού εμβολιασμού ή προφύλαξης. Η επέκταση τέτοιων ψηφιακών λύσεων, θα είναι απαραίτητη για την παροχή καλύτερης υγείας για τους πολίτες σε όλο τον κόσμο.

Πώς προωθείται το Παγκόσμιο Πιστοποιητικό Υγείας

Αναφέρεται ότι: Αυτή η συνεργασία βασίζεται στις κοινές αξίες και αρχές της διαφάνειας, της ένταξης, της λογοδοσίας, της προστασίας δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας, της επεκτασιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και της ισότητας.

Θέλουν τη μέγιστη παγκόσμια ΑΠΟΔΟΧΗ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΠΟΥ θα συνεργαστούν για να ενθαρρύνουν τη μέγιστη παγκόσμια αποδοχή και συμμετοχή. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις δίκαιες ευκαιρίες για τη συμμετοχή όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη: χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ / photo: pixabay)

el.gr

Back to top button