Διεθνή

Ράσο την έχασε την Κύπρο ράσο θα την φέρει πίσω….! Ήδη ο λιόντας της Ανατολής ο έχων το ηγεμονικό χάρισμα κείται εις κελλίον μόνος.. η μάχη του με τον λέοντα τον ωρυόμενο!

Ράσο την έχασε την Κύπρο ράσο θα την φέρει πίσω…. ήδη ο λιόντας της Ανατολής ο έχων το ηγεμονικό χάρισμα κείται εις κελλίον μόνος φέρων πληγές από την πάλη με τον ἀντίδικο ὑμῶν διάβολον που ὡς λέων ὠρυόμενος χυμάει κάθε τόσο κατά πάνω του!

Αλλά ο λιόντας της Ανατολής έχει τη χαίτη τη βασιλική ”ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ιούδα, ἡ ρίζα Δαυΐδ”.

Λιοντάρια και οι δυο ο ένας Χριστός ο άλλος Αντίχριστος. Όσο πλησιάζουμε τόσο πιο θολό το τοπίο δυσδιάκριτος ο πνευματικός ορίζοντας. Από τη φωνή του διακρίνεις το Λόγο.. από την ιαχή του γνωρίζεται το λιοντάρι της φυλής Ιούδα έχει το χάρισμα της φωνής το χάρισμα του Λόγου...

Ράσο την έχασε την Κύπρο ράσο θα την φέρει πίσω….είναι ταμένο και ταγμένο το νησί..

dimpenews.com

Back to top button