Διεθνή

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ. Γαλλία διάταγμα εξουσιοδοτεί τη λήψη βιομετρικών δεδομένων (φυσιογνωμική αναγνώριση κ.α) συνταξιούχων του εξωτερικού προς πιστοποίηση ότι είναι εν ζωή!

Η γαλλική κυβέρνηση δημοσίευσε ένα διάταγμα στα τέλη Ιουλίου που εξουσιοδοτεί τη δημιουργία ενός συστήματος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που ανατρέχει σ΄ένα σύστημα φυσιογνωμικής αναγνώρισης για να επαληθεύει ότι οι συνταξιούχοι που διαμένουν στο εξωτερικό είναι ακόμη ζωντανοί για την καταπολέμηση της απάτης. Ο Μεγάλος Αδερφός είναι εδώ..Η απόλυτη παρακολούθηση.. ψηφιακό στρατόπεδο συγκέντρωσης..Eγκαθιδρύουν τον Πανολοκληρωτισμό στο όνομα της νομιμότητας!

Έναρξη ισχύος: το διάταγμα τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του.
Σημείωση: το κείμενο εξουσιοδοτεί την εφαρμογή από την ομάδα δημοσίου συμφέροντος Union Retraite της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιτρέπει στους συνταξιούχους που διαμένουν στο εξωτερικό να αποδείξουν την ύπαρξή τους μέσω ηλεκτρονικών συσκευών τερματικού εξοπλισμού επικοινωνιών κατάλληλων για τη λήψη βιομετρικών δεδομένων. Αυτός ο τρόπος αιτιολόγησης της ύπαρξης είναι προαιρετικός.
Παραπομπές: το διάταγμα εκδίδεται για την εφαρμογή του άρθρου Ν. 161-24-1 του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις διατάξεις του και εκείνες του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης που τροποποιεί, στη διατύπωσή τους που προκύπτει από αυτήν την τροποποίηση, στον ιστότοπο της Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

dimpenews.com

Back to top button