Διεθνή

Ο Χριστός της Αποκάλυψης ο Μέγας θηριοδαμαστής που θα δέσει το θηρίο.. Έτσι θα είναι στην εποχή του θηρίου… από καταστροφή σε καταστροφή!

Έτσι θα είναι στην εποχή του θηρίου… από καταστροφή σε καταστροφή..θηρίο μαινόμενο γι αυτό το είπανε θηρίο λιμοί σεισμοί καταποντισμοί…ταρακούνημα κραδασμοί απίστευτοι..ώσπου θα έρθει ο Χριστός της Αποκάλυψης ο Μέγας θηριοδαμαστής που θα δαμάσει το θηρίο θα δέσει στην άβυσσο, τον δράκοντα, τον όφιν τον αρχαίον...

(Αποκάλυψη 20:1-15)
«Και είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, όστις είχε το κλειδίον της αβύσσου και άλυσιν μεγάλην εν τη χειρί αυτού. Και επίασε τον δράκοντα, τον όφιν τον αρχαίον, όστις είναι Διάβολος και Σατανάς και έδεσεν αυτόν χίλια έτη, και έρριψεν αυτόν εις την Άβυσσον και έκλεισεν αυτόν και εσφράγισεν επάνω αυτού, διά να μη πλανήση τα έθνη πλέον, εωσού πληρωθώσι τα χίλια έτη·” (Αποκάλυψη 20:1-15)

dimpenews.com

Back to top button