Διεθνή

Προς το παρόν ψεκάζει θειάφι και φωτιά… τα Σόδομα και τα Γόμορρα τα έκαψε ………. η ”κλιματική αλλαγή”! Για εμάς θα υπάρξει Σηγώρ;

Προς το παρόν ψεκάζει θειάφι και φωτιά… τα Σόδομα και τα Γόμορρα τα έκαψε ……. η κλιματική αλλαγή! Ο σοδομισμός μας έκαψε ( η νομιμοποίηση του, η σχολαριοποίηση του, η επιβολή, γενίκευση του, η έπαρση του, η μύηση και ο προσηλυτισμός παιδιών) και η αιμομιξία θα μας ματώσει ( Νόμιμη και η ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ με το ΝΟΜΟ 4958/2022 στην ιατρικά υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή. Το καταγγέλoυν Αν. Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής, Δικηγορικοί Σύλλογοι, Επιστημονικές Ενώσεις).

Στην ιστορία του Λωτ εμπεριέχεται όλη η σύγχρονη τραγωδία σοδομισμός-καμένη γη, αιμομιξία-αιματοχυσία.

Για εμάς θα υπάρξει Σηγώρ; …….Και επήλθε η ”κλιματική αλλαγή”….

Οι άνθρωποι των Σοδόμων ήταν τόσο εθισμένοι και εξαρτημένοι από το πάθος τους που θέλησαν ως με ιερά πρόσωπα να συνέλθουν γι αυτό και έζωσαν την οικία του Λωτ και διεκδικούσαν τους φιλοξενούμενούς του που ήταν όμως 2 Άγγελοι απεσταλμένοι. Η πόλη καταστράφηκε γιατί

α. όχι μόνο υπήρχε μια μειοψηφία διαφορετικότητας αλλά γιατί το πάθος αυτό την είχε κατακυριεύσει

β. και δεύτερον γιατί έφτασαν στην ιεροσυλία να θέλουν να συνέλθουν ως και με Αγγέλους. Αν αυτοί καταστράφηκαν γιατί έφτασαν να επιθυμούν την σοδομική ιεροσυλία εν αγνοία τους εμείς πολύ περισσότερο είμαστε ένοχοι αφού κάποιοι σαν τον Κονάνο εμπλέκουν εν γνώσει τους το σοδομισμό με το ιερό.

ΗΛΘΟΝ δὲ οἱ δύο ἄγγελοι εἰς Σόδομα ἑσπέρας· Λὼτ δὲ ἐκάθητο παρὰ τὴν πύλην Σοδόμων. …. 

Του έλεγαν δώσε μας τους ξένους να συνέλθουμε : ἐξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς.

 Oι άγγελοι που δεν ενέδωσαν αγανάκτησαν: ὅτι ἡμεῖς ἀπόλλυμεν τὸν τόπον τοῦτον, ὅτι ὑψώθη ἡ κραυγὴ αὐτῶν ἔναντι Κυρίου, καὶ ἀπέστειλεν ἡμᾶς Κύριος ἐκτρίψαι αὐτήν.

O Λωτ ζήτησε από το Θεό μια χάρη να μην καταστρέψει μια μικρή πόλη την Σηγώρ ώστε να βρει καταφύγιο.Όπερ και εγένετο. Για εμάς άραγε θα υπάρξει Σηγώρ;

Kαι επήλθε η …. η κλιματική αλλαγή: καὶ Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ…καὶ κατέστρεψε τὰς πόλεις ταύτας καὶ πᾶσαν τὴν περίχωρον καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν ταῖς πόλεσι καὶ τὰ ἀνατέλλοντα ἐκ τῆς γῆς.

Tι είδε ο Λωτ: καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ πρόσωπον Σοδόμων καὶ Γομόρρας καὶ ἐπὶ πρόσωπον τῆς περιχώρου καὶ εἶδε, καὶ ἰδοὺ ἀνέβαινε φλὸξ ἐκ τῆς γῆς, ὡσεὶ ἀτμὶς καμίνου.

Ο β΄πειρασμός του Λωτ η αιμομιξία.

επειδή γλίτωσε μόνο η οικογένεια του Λωτ οι κόρες του επιδίωξαν να συνέλθουν με τον πατέρα αφού με δόλο τον έφεραν σε κατάσταση μέθης για ν΄αποκτήσουν απογόνους και γενοβόλησαν. Η στανική επιδίωξη με κάθε τρόπο απόκτησης απογόνων ως και με εργαστηριακή αιμομιξία γίνεται σατανική.

εἶπε δὲ ἡ πρεσβυτέρα πρὸς τὴν νεωτέραν· ὁ πατὴρ ἡμῶν πρεσβύτερος, καὶ οὐδείς ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς, ὃς εἰσελεύσεται πρὸς ἡμᾶς, ὡς καθήκει πάσῃ τῇ γῇ·

δεῦρο καὶ ποτίσωμεν τὸν πατέρα ἡμῶν οἶνον καὶ κοιμηθῶμεν μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐξαναστήσωμεν ἐκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σπέρμα.

καὶ ἔτεκεν ἡ πρεσβυτέρα υἱὸν καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μωὰβ λέγουσα· ἐκ τοῦ πατρός μου· οὗτος πατὴρ Μωαβιτῶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.ἔτεκε δὲ καὶ ἡ νεωτέρα υἱὸν καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Αμμάν, λέγουσα· υἱὸς γένους μου· οὗτος πατὴρ ᾿Αμμανιτῶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. Μωαβίτες και Αμμανίτες ήταν καταδικασμένοι να πολεμούν ως την τελική εξάλειψή ή πλήρη αφομοίωση τους..αιμομιξία-αιματοχυσία.

όσο για την περιβόητη κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τον Αντώνης Φώσκολο που είναι ομότιμος καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης και ομότιμος ερευνητής της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά  ”δεν υπάρχει αξιόλογη ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή”.. Οπότε δεν υπάρχει κάλυψη από εκεί..

ΥΓ το παρόν άρθρο δεν έχει πρόθεση να στοχοποιήσει ή ν΄αναζητήσει εξιλαστήρια θύματα συμπολίτες μας που έχουν μια α΄επιλογή αλλά επιδιώκει ν΄αναδείξει και να εναντιωθεί σε πολιτικές που διαμορφώνουν κοινωνικά πρότυπα, στερεότυπα που σύμφωνα με το Βιβλικό δίκαιο, Ηθική είναι επιζήμια και κοσμογονικά καταστροφικά για το κοινωνικό σύνολο και μάλιστα όταν τα γεγονότα το επιβεβαιώνουν….Οι πολιτικές και η προπαγάνδα είναι το πρόβλημα γιατί μαζικοποιούν το φαινόμενο και τείνουν να το επιβάλουν ως κυρίαρχο..

dimpenews.com

Back to top button