Διεθνή

Ο σταυρός είναι η διπλή αγάπη ο αναδιπλασιασμός της αγάπης.

Σαιντανάγια του Σταυρού

Ο σταυρός είναι η διπλή αγάπη ο αναδιπλασιασμός της αγάπης.

Ο κατακόρυφός άξονας συμβολίζει την αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό και ο οριζόντιος την αγάπη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο και κατ΄επέκταση προς τον κόσμο. Σ΄συτό το μοναδικό συμπεριληπτικό σύμβολο εμπεριέχεται όλο το νόημα και το πνεύμα του χριστιανισμού και η κυριότερη εντολή όπως αυτή διατυπώθηκε από τον ίδιο το Χριστό: Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ ὅτι πρώτη πάντων ἐντολή· ἄκουε, Ἰσραήλ, Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστι· καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου.Αὕτη πρώτη ἐντολή. ( κατακόρυφος άξονας η πνευματική διάσταση)

Καὶ δευτέρα ὁμοία, αὕτη· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν. Μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστι.( οριζόντιος άξονας η κοινωνική διάσταση του χριστιανισμού)

ώστε να καταστεί περίοπτον το όντως μείζον….Ανύψωση του Τιμίου Σταυρού. Και επειδή ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει ο Σταυρός ως διπλή αγάπη δεν υποστέλλεται.

Ο σταυρός είναι η απόλυτη έκφραση του ο Θεός αγάπη εστί…

dimpenews.com

Back to top button