Διεθνή

Τα πιο φωτεινά βεγγαλικά που διαλύουν τη νύχτα είναι τα τα Αλληλούια…λειτουργικά πυροτεχνήματα της γιορτής!

Αλληλούια……ουρανομήκης ψαλμωδία… Τα πιο φωτεινά βεγγαλικά που διαλύουν τη νύχτα είναι τα Αλληλούια…λειτουργικά πυροτεχνήματα της γιορτής!

σε μια εποχή έντονης εσωτερικής διαταραχής και διασάλευσης του σύμπαντος κόσμου η αταραξία η απάθεια του θείου είναι η μόνη παγκόσμια σταθερά που εξασφαλίζει σταθερότητα ψυχής πνεύματος και κόσμου.. η μουσική κλίμακα είναι μια ακόμη Σιναιτική ή Ιακώβεια κλίμακα προς τα άνω..

διακαής θείος νόστος

dimpenews.com

Back to top button