Διεθνή

Το 666 είναι ο αριθμός της καταστροφής όπως η 6ημερος της Δημιουργίας!….Απολλύων!

Το 666 ο αριθμός του θηρίου είναι ο αριθμός της καταστροφής όπως η 6ημερος της Δημιουργίας! Ο Θεός σε 6 μέρες έκανε τον κόσμο και ο διάβολος σε 6 θέλει να τον καταστρέψει και τις 6 ηπείρους Βέβαια να καταστρέψει σε 6 μέρες τον κόσμο είναι ουτοπία όμως θα δουλέψει 6 μέρες 6 χρόνια 6 αιώνες 6 χιλιετηρίδες και όσο χρειαστεί να να το καταφέρει. αφού ένα από τα ονόματα του είναι και Απολλύων. Η νέα Βαβέλ είναι η αποδόμηση του κόσμου..δεν χτίζουν γκρεμίζουν. Tρισδιάστατη καταστροφή αφού 3 διαστάσεις έχει ο υλικός κόσμος..γι αυτό και τρία εξάρια.

”9.11 ἔχουσι βασιλέα ἐπ᾿ αὐτῶν τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνομα αὐτῷ ῾Εβραϊστὶ ᾿Αβαδδών, ἐν δὲ τῇ ῾Ελληνικῇ ὄνομα ἔχει ᾿Απολλύων.” (9.11 Αποκάλυψη)

dimpenews.com

Back to top button