Διεθνή

Κάτι γεροντάκια θα ρίξουν τον Κυρίαρχο. Ο Αναστημένος θα επικρατήσει των ζωντανών… ΒΙΝΤΕΟ

Κάτι γεροντάκια θα ρίξουν τον Κυρίαρχο.

οι κυρτωμένοι θα ταπεινώσουν τους ευθυτενείς

οι καμφθέντες τους άκαμπτους

οι καταπονεμένοι τους άφθαρτους

οι κατάκοποι τους αεικίνητους

οι αποδυναμωμένοι τους πανίσχυρους

οι εξουθενωμένοι τους πανσθενείς

o χορός των Γερόντων θα ρίξει τα τείχη της Νέας Ιεριχούς

οι σάλπιγγες του πνεύματος, οι σαιτιές του Δίστομου Λόγου

ο Αναστημένος θα επικρατήσει των ζωντανών..

οι ζωντανοί μάχονται τον Αναστημένο … Νεα Μάχη Νέος Μεγάλος Πόλεμος

ο Αναστημένος θα επικρατήσει των ζωντανών…

dimpenews.com

Back to top button