breaking newsθρησκεια

Προφήτης Ησαίας: ψευδοπροφήτες είναι οι λαϊκιστές, δημαγωγοί, εφησυχαστές, λαοκόλακες. Aυτοί θα δέσουν και θα λογοκρίνουν τον δίκαιο γιατί δεν είναι του χεριού τους! ”οἱ μακαρίζοντες ὑμᾶς πλανῶσιν ὑμᾶς…..δήσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι…”

Πολύ λόγος γίνεται για τους ψευδοπροφήτες στις μέρες μας που είναι η αλήθεια που κρύβεται το ψέμα. Καταλληλότερος από τον Προφήτη Ησαΐα για να ορίσει το φαινόμενο προφανώς και δεν υπάρχει. Αυτός τι λέει πως περιγράφει το φαινόμενο. Ποιοί είναι οι λαοπλάνοι οι λαοκόλακες όχι αυτοί που σαν αυτόν γίνονταν κομιστές κακών ειδήσεων και ταρακουνούσαν τα λιμνάζοντα τελματώδη ύδατα αλλά οι λαϊκιστές οι δημαγωγοί οι εφησυχαστές αυτοί που κολακεύουν το λαό. Αυτοί που μακάριζαν το λαό κα ουσιαστικά τον υπνώτιζαν σε μια επίπλαστη εικόνα ψευδεπίγραφης πνευματικής ευημερούσας πραγματικότητας. Οι πολιτικάντηδες της εποχής..

..οἱ μακαρίζοντες ὑμᾶς πλανῶσιν ὑμᾶς καὶ τὸν τρίβον τῶν ποδῶν ὑμῶν ταράσσουσιν. ( Ησαίας κεφ 3:12)

Λαέ μου, αὐτοί, ποὺ σᾶς μακαρίζουν καὶ σᾶς κολακεύουν, σᾶς πλανοῦν καὶ τὸν δρόμον τῆς συμπεριφορᾶς σας τὸν συγχύζουν καὶ τὸν ἐκτρέπουν ἀπὸ τὸ πρέπον.

Και σαν μην έφτανε αυτό τον αυθεντικό για να μην τους χαλάει την πιάτσα τον δίωκαν τον απομόνωναν τον περιθωριοποιούσαν τον στιγμάτιζαν τον λοιδορούσαν τον λογόκριναν. Του απαγόρευαν ως και να μιλάει.

”εἰπόντες· δήσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι·

Με σκευωρία και συνωμοσία να τον ξεπαστρέψουν να τον εξοντώνουν ηθικά και ψυχικά να τον εξουδετερώσουν στα μάτια του λαού για να αχρηστεύουν τη δυναμική του και την απήχηση των λόγων στο λαό.

αληθοφόρος

”να τον δέσουμε” Και αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο που καταδεικνύει ποιός είναι ποιος. Δεν αρκούνται στην αντιπαράθεση θέσεων θέλουν την εξόντωση το άλλου. Από αυτό το σημείο φαίνεται και η ήττα τους. Είναι παραδοχή και ομολογία ήττας οι επιθέσεις τους. Φοβούνται την αλήθεια που φέρει ως αληθοφόρος .Γιατί ο ένθεος, θεοφόρος, πνευματοφόρος και αληθοφόρος είναι αφού το Πνεύμα της Αληθείας καλείται.

Και γιατί θέλουν να τον φιμώσουν και να τον δέσουν χειροπόδαρα; Γιατί είναι ” δύσχρηστος” δεν είναι του χεριού τους δεν τον έχουν δεν είναι μαριονέτα της κοσμικής και θρησκευτικής εξουσίας.λλά ο προφήτης Ησαίας διαμηνύει και ο λόγος του εις το διηνεκές ότι τα έργα τους αυτά θα στραφούν εναντίον τους στην παγίδα που στήνουν στον άλλον το δόκανο που στήνουν στον άλλον θα αποδειχθεί ενέδρα για τους ίδιους.. ”οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν, διότι βεβούλευνται βουλὴν πονηρὰν καθ᾿ ἑαυτῶν”

εἰπόντες· δήσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι· τοίνυν τὰ γεννήματα τῶν ἔργων αὐτῶν φάγονται. (Hσαίας κεφ.3: 9,10)

Ἂς δέσωμεν τὸν δίκαιον, διότι εἶναι δυσκολομεταχείριστος εἰς ἠμᾶς καὶ ἀντιστρατεύεται εἰς τὰ ἰδιοτελῆ καὶ πονηρὰ σχέδιά μας.Λοιπὸν θὰ φάγουν ἐκεῖνα ποὺ ἐγέννησαν, τὰ ὡσὰν ἄλλην πονηρὰν σπορὰν σπαρέντα ἔργα των….. Ἀλλοίμονον εἰς αὐτούς, διότι ἔχουν λάβει ἀποφάσεις πονηρὰς καὶ κακάς, αἱ ὁποῖαι εἰς τὸ τέλος θὰ ἐκσπάσουν κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ των.

ή όπως λέει και ο Μέγας Προφήτης ΔαβίδΦύλαξον με από παγίδος, ής συνεστήσαντο μοι και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλήστρω αυτών οι αμαρτωλοί κατά μόνας ειμί εγώ, έως αν παρέλθω». Έπεσαν στο λάκκο στα δίχτυα, στις ξόβεργες που στήσαν για τους άλλους..

dimpenews.com

Back to top button