breaking newsΔιεθνή

Η ψήφος των νεαρών μαύρων θα αποβεί σωτήρια για τον Ντόναλντ Τραμπ

Τραμπ: O Αμερικανός καθηγητής νευροχειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου John Hopkins, Ben Carson, Μαύρος, υπουργός Οικισμού και Αστικής Αναπτύξεως επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ (2017-2021), εξέφρασε προσφάτως την ακράδαντη πεποίθησή του, ότι στις επικείμενες προεδρικές εκλογές (05.11.2024), η ψήφος των Μαύρων και νέων θ’ αποβεί “σωτήρια” για τον πρώην ηγέτη των ΗΠΑ, δηλώνων, ότι «αναγνωρίζουν οι ανωτέρω ψηφοφόροι, ότι ήταν σε καλυτέρα μοίρα επί θητείας Τραμπ εν σχέσει προς την τωρινή διοίκηση Μπάιντεν. (…) Αντιλαμβάνονται, ότι καθ’ον χρόνον συνεχίζεται η σημερινή πορεία προς τον βάραθρο, εκείνοι και τα παιδιάς του δεν θα έχουν πλέον ευκαιρία στο Αμερικανικό Όνειρο. (…) Η άνοδος της εγκληματικότητας και της λαθρομεταναστεύσεως έχουν προκαλέσει μεγάλη αίσθηση».

Σε ομιλία του στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, την 23.05.2024, ο πρόεδρος Τραμπ κατέρριψε τα προγνωστικά, αποτεινόμενος σε κοινό Μαύρων εκ 25.000 από τους αναμενόμενους 3.500, δηλώνων, ότι ομού μετά των ψηφοφόρων τούτων θ’ ανατρέψουν τον εκλογικό χάρτη της πόλεως της Νέας Υόρκης. Πολλοί, ελπίζοντες ματαίως να είναι παρόντες εντός του χώρου της ομιλίας, εισήλθαν μολαταύτα εκ των υστέρων, γνωρίζοντας πως αύτη είχε λήξει. Το πλήθος απαρτίζονταν και εξ Ισπανοφώνων, Λευκών, Ασιατών και Μουσουλμάνων.

Στις από 08.11.2026 εκλογές, ο υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ είχε τύχει ολιγότερο του 10% των ψήφων του Μπρονξ, ενώ στις εκλογές της 03.11.2020, η εν λόγω στήριξη ανήλθε στο 16%. Αναλυτές εκτιμούν πως πρόκειται περί πρωτοφανούς συσπειρώσεως μεταξύ λευκής αστικής και μαύρης επαρχιακής Αμερικής. Ο ανωτέρω συνασπισμός ενδέχεται να είναι ο ισχυρότερος από της εποχής της διακυβερνήσεως της χώρας υπό του Ρόναλντ Ρέϊγκαν, που εξέλεξε τον τελευταίο δις (1981-1989). Με την διαφορά, ότι ο τότε ενοποιός παράγων υπήρξε ο Σοβιετισμός και ο Κομμουνισμός, ενώ σήμερα η συσπείρωση αύτη τελείται “εκ της κοινής αγάπης στο τραμπικής εμπνεύσεως κίνημα Η Αμερική να ξαναγίνει ισχυρά” (Make America Great Again ή M.A.G.A.).

Παράπονα για εκλογική νοθεία

Εν τω μεταξύ, κατά πρόσφατα updates περί των εκλογών της 03.11.2020, στην Πολιτεία της Γεωργίας, κατόπιν υποβολής παραπόνων περί εκλογικής νοθείας στο Εκλογικό Συμβούλιο αυτής, το οποίον επί έτη ανέβαλε να επιληφθεί του θέματος, το Συμβούλιο συνήλθε την 07.05.2024, αποφασισμένο να εξετάσει τα παράπονα. Τα πρώτα παράπονα αφεώρουν κατά πόσον εγένετο απάτη κατά την ψηφοφορία, κατά δεύτερον, εάν απάτη ετελέσθη και κατά την επιβεβαιωτική καταμέτρηση των ψήφων.

Οι αποκαλύψεις της συνεδριάσεως υπήρξαν συνταρακτικές: Μόνον στην Κομητεία του Φούλτον, 17.852 καταμετρηθείσες ψήφοι υπήρξαν άκυρες! Τ’ανωτέρω ευρήματα δύνανται να έχουν σοβαρές συνέπειες στην δίωξη της εν λόγω Πολιτείας εις βάρος του προέδρου Τραμπ και άλλων Ρεπουμπλικανών, αφού δικαιώνουν τους ισχυρισμούς τούτων, ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είχε υποστεί αλλοιώσεις κατά τρόπον ώστε ν’απωλέσουν τις εκλογές στην εν λόγω Πολιτεία.

Κατά δε την υπεράσπισή της στην ανωτέρω διαδικασία, η Πολιτεία εδέχθη, ότι στην Κομητεία του Φούλτον έλαβαν χώρα ανάρμοστες διαδικασίες, έως και απάτη (σάρωση ψήφων εις διπλούν), όχι, όμως, σε σημείο σοβαράς αλλοιώσεως του εκλογικού αποτελέσματος. Εν τέλει, όμως, το Συμβούλιο δεν εψήφισε υπέρ της αναθέσεως της υποθέσεως στον Γενικό Εισαγγελέα. Γιατί; Αμφότερες οι πλευρές εδέχθησαν πως υφίσταται απάτη, ωστόσο, δεν απεφάνθησαν υπέρ της διεξαγωγής εισαγγελικής ερεύνης. Τί ειρωνεία: Ο πρόεδρος Τραμπ διώκεται υπό της εν λόγω Πολιτείας, εκ της αμφισβητήσεώς του περί του εκλογικού αποτελέσματος σ’αυτήν, η δε εν λόγω Πολιτεία δέχεται πως υπήρξε απάτη, αλλά μέχρι εκεί.

Στην Πολιτεία του Ουισκόνιν, ο πρόεδρος Τραμπ απώλεσε τις εκλογές κατά 20.682 ψήφους. Την 06.05.2024, ο Δήμαρχος της πολυπληθεστέρας πόλεως αυτής Milwaukee, Cavalier Johnson, Δημοκρατικός, απέλυσε την Διευθύντρια της Επιτροπής Εκλογών Claire Woodall-Vogg. Κατά ισχυρισμούς προσφευγόντων (Peter Bernegger) κατά της τελευταίας, η ιδία, διαρκουσών των εκλογών της 03.11.2020, δολίως και σιωπηρώς, εξετύπωσε περί τα 64.000 ψηφοδέλτια σε χώρους όπισθεν των κυρίως του Δημαρχείου, δίδουσα οδηγίες σε υφισταμένους της όπως συμπληρώσουν αυτά, σε ενίσχυση του Τζο Μπάιντεν. Όπως στην Πολιτεία της Γεωργίας, έτσι και εν προκειμένω, αμφότερες οι πλευρές δέχονται ότι και εδώ ετελέσθη απάτη.

Στην Πολιτεία της Αριζόνα, ο πρόεδρος Τραμπ έχασε την νική κατά 10.450 ψήφους. Εκ των αρχείων της ιδίας της Κομητείας Μαρικόπα (Ταχυδρομείο κ.α.), αποδεικνύεται, ότι 18.000 επιστολικές ψήφοι κατεμετρήθησαν κατά παράβαση της νομοθεσίας της Κομητείας, ως παραληφθείσες την επαύριον των εκλογών, ήτοι την 04.11.2020. Επί πλέον, η εν λόγω Κομητεία δεν προέβη καν στον έλεγχο περί της εγκυρότητος των ληφθέντων ψηφοδελτίων, όπου οι επ’αυτών υπογραφές διέφεραν των καταχωρημένων στις μερίδες των ψηφοφόρων. Και εδώ, ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Katie Hobbs, είναι Δημοκρατικός, επίσης δε και η Γενική Εισαγγελεύς αυτής, Kris Mayes.

Οι Πολιτείες-κλειδιά

Συμπέρασμα: Οι Πολιτείες-κλειδιά των ΗΠΑ στις εκλογικές αναμετρήσεις είναι 5: Γεωργία, Ουισκόνσιν, Αριζόνα, Πενσυλβάνια και Μίσιγκαν. Δια να εκλεγεί πρόεδρος την 03.11.2020, ο πρόεδρος Τραμπ εχρειάζετο όπως κερδίσει τρεις εκ των ανωτέρω πέντρε Πολιτειών. Στην Πολιτεία της Γεωργίας έχασε κατά 11.779 ψήφους. Ωστόσο, 17.852 καταμετρηθείσες ψήφοι υπήρξαν προδήλως άκυρες. Επομένως, ο προεδρος Τραμπ προδήλως κέρδισε την Πολιτεία αυτή. Στην Πολιτεία του Ουισκόνσιν, εχρειάζετο δια να κερδίσει 20.682 ψήφους. Εκεί, η Διεύθυνση περί των Εκλογών της Milwaukee δέχθηκε πως κατασκευάσθησαν 64.000 ψευδείς ψήφοι. Επομένως, ο πρόεδρος Τραμπ προφανώς κέρδισε και την εν λόγω Πολιτεία.

Στην Πολιτεία της Αριζόνα, εχρειάζετο 10.457 ψήφους. Εκεί, κατεμετρήθησαν περί τις 18.000 ψήφοι παραληφθείσες άμα τη λήξη της νομίμου προθεσμίας των 19:00 της 03.11.2020. Έτσι, ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται κερδίσας και την εν λόγω Πολιτεία. Κατόπιν των ανωτέρω και μόνον (!), ο πρόεδρος Τραμπ εκέρδισε τρεις εκ των πέντε Πολιτειών-κλειδιά. Οι ανωτέρω ενδείξεις-αποδείξεις συνάδουν μετά της ήδη προ έτους από 25-27.06.2023 δημοσκοπήσεως του Οίκου Rasmussen, κατά την οποίαν περί το ήμισυ των Αμερικανών εθεώρει, ότι είναι αδύνατον για τον πρόεδρο Μπάιντεν να κέρδισε 81 εκατ. ψήφους την 03.11.2020, ενώ άνω του ημίσεος τούτων εξέφρασε προβληματισμούς και δια την εγκυρότητα των επικειμένων εκλογών, την 05.11.2024.

Κατηγορία για εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης

Στις δε δικαστικές υποθέσεις κατά του προέδρου Τραμπ, ποινικές και αστικές, οι εξελίξεις άγουν επίσης εις βάρος των διωκόντων αυτόν Δημοκρατικών εισαγγελέων και δικαστών, που έχουν πλέον ανερυθρίαστα εργαλειοποιήσει την Δικαιοσύνη προς παρεμπόδιση τούτου να διεξάγει ομαλώς την προεκλογική του καμπάνια:

  1. Στην υπόθεση της Πολιτείας του Κολοράντο, εδικαιώθη, δυνάμενος όπως παραμείνει υποψήφιος δια τις ανωτέρω εκλογές (05.11.2024).
  2. Στην ήδη προμνησθείσα υπόθεση περί ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Πολιτεία της Γεωργίας, αποκαλύφθηκε το ανάρμοστο ποιόν της διώκουσας τον πρόεδρο Τραμπ Δημοκρατικού εισαγγελέως Φανί Ουίλις, οπότε, μέχρις εκδικάσεως εφέσεως του κατηγορουμένου κατά της παραμονής αυτής στην υπόθεση – ορισθείσα δια τον Οκτώβριο ε.ε. – οπότε Απόφαση δεν αναμένεται προ του 2025 – το Εφετείο της Γεωργίας αποφάνθηκε, την 05.06.2024, η συζήτηση επί των κατηγοριών κατά του ιδίου και των συν αυτώ ν’ αναβληθεί επ’ αόριστον.
  3. Στην υπόθεση περί τάχα παρανόμου κατοχής Αρχείων του Κράτος, ο πρόεδρος Τραμπ πάλι κέρδισε αναβολή επ’ αόριστον, αφού ομολογήθη υπό των εισαγγελικών Αρχών, ότι κρίσιμα στοιχεία υπέστησαν υπ’ αυτών τούτων των Αρχών μεταχείριση παρακωλύουσα την υπεράσπιση, ενώ και ο ίδιος o διορισμός του ειδικού ανακριτού J. Smith υπό του υπουργού Δικαιοσύνης Merrick Garland τίθεται υπό ερωτηματικό ως μη νόμιμος.
  4. Στην αστική υπόθεση της Νέας Υόρκης περί τάχα απάτης, o πρόεδρος Τραμπ εφεσέβαλε κατά μεροληπτικοτάτης αποφάσεως σε βάρος τούτου, επιπετυγχάνων δραστική μείωση του επιβληθέντος ληστρικού προστίμου εκ $454 εκατ. σε $175 εκατ., έως και αναστολή της παύσεως των δραστηριοτήτων του και δημεύσεως των ακινήτων του στην Νέα Υόρκη, προς μεγίστη απογοήτευση της διώκουσας αυτόν Δημοκρατικής Γενικής Εισαγγελέως Λετίσια Τζέιμς.
  5. 5. Επί αιτήματος του προέδρου Τραμπ περί ασυλίας επί των ανωτέρω ποινικών υποθέσεων ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το τελευταίο άκουσε και συζήτησε τις απόψεις τούτου, όπερ προδήλως προμηνύει σαφώς πως τουλάχιστον μερικώς το Ανώτατο Δικαστήριο θα δικαιώσει τούτον.
  6. Στην υπόθεση περί δήθεν δωροδοκίας προς αποσιώπηση υποτιθεμένου σκανδάλου (Stormy Danels) προ και εν’ όψει των από 08.11.2026 εκλογών, ο Δημοκρατικός εισαγγελεύς Alvin Bragg σκαρφίσθηκε μίαν αφάνταστη μεθόδευση καταστρατηγήσεως της πολιτειακής και ομοσπονδιακής νομοθεσίας προς μετατροπή ενός παραγραφέντος πταίσματος σε κακούργημα (βλ. συνέντευξη μεταξύ του προέδρου του παραρτήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Ελλάδα Τζόναθαν Κωνσταντίνου και του διεθνολόγου Πέτρου Τασίου, σημείο 26:35).

Μ’ όλες τις κατάδηλα ψευδείς καταθέσεις μαρτύρων της διώκουσας Αρχής, που άφησαν εμβρόντητο το ίδιο το δημoκρατικόπληκτο CNN και την επίπληξη μαρτύρων της υπερασπίσεως, επειδή … στραβοκοίταξαν τον Δημοκρατικό δικαστή Juan Merchant, ο πρόεδρος Τραμπ καταδικάστηκε και πρόκειται να εφεσιβάλλει ενώπιον του Ανωτάτου της Νέας Υόρκης. Βεβαίως, ουδείς ξεγελά τον αμερικανικό Λαό περί της πολιτικής σκοπιμότητας της δίκης-παρωδία, η οποία διόλου φέρεται ικανή να κλονίσει την ψήφο του.

Ωστόσο, περί το τέλος της δίκης, παρουσιάστηκε το ενδεχόμενο αγωγής κακοδικίας: O Δικαστής, την 07.06.2024, απέστειλε επιστολή στην κατηγορούσα Αρχή και την υπεράσπιση, δια της οποία ενημέρωνε αυτές, περί σχολείου που ανεφύη στον λογαριασμό στο Facebook του ιδίου του Δικαστηρίου (Unified Court System) μίαν ημέρα προ της ετυμηγορίας (!), ήτοι την 29.05.2024, δια του οποίου ο χρήστης Michael Anderson έγραφε, ότι «ο ξάδερφός μου είναι Ένορκος και λέγει πως ο Τραμπ θα καταδικασθεί. Σάς ευχαριστώ, φίλοι μου δι’ όλην την σκληρή δουλειά σας!», όπερ πασιδήλως παράνομο.

Ο Αμερικανός εισαγγελεύς ε.τ. Andrew Napolitano προδικάζει, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ουδεμία ποινή φυλακίσεως θα εκτίσει: «Ουδεμία καταδίκη στο παρελθόν, ουδεμία βλάβη εις βάρος οιουδήποτε, ουδείς ο κίνδυνος δια την κοινωνία και ουδεμία ζημία του θύματος. Αλλά και ποίου θύματος;» Τέλος, επικουρικώς-συμπληρωματικώς ως προς τ’ανωτέρω, αναφέρεται, ότι, εν έτει 2008, ο πρώην Δημοκρατικός γερουσιαστής John Edwards εκατηγορήθη δια την χρήση χρηματικού ποσού εκ προεκλογικής καμπάνιας προς συγκάλυψη εξωσυζυγικής σχέσεως, όπου, επί πλέον, απόρροια αυτής υπήρξε και η απόκτηση τέκνου. Η υπόθεση κατέληξε ωσαύτως σε κακοδικία, οπότε το Υπουργείο Δικαιοσύνης έπαψε την δίωξη (κυβέρνηση Μπαράκ Ομπάμα)!

Στήριξη Aφροαμερικανών

Παρήλθαν 10ετίες από της τελευταίας προεδρικής καμπάνιας Ρεπουμπλικάνου στην πόλη της Νέας Υόρκης και αν ο πρόεδρος Τραμπ τα καταφέρει, θα είναι ο πρώτος Ρεπουμπλικάνου που θα έχει κερδίσει το Empire State την τελευταία 40ετία. Οι Μαύροι και Λατίνοι σήμερα αποδοκιμάζουν σφόδρα τις τιμές στα καύσιμα και τρόφιμα, ακόμη και την παραφροσύνη στα νότια σύνορα μετά του Μεξικού, αφού οι ίδιοι εγένοντο Αμερικανοί πολίτες νομίμως.

H ανοδική στήριξη του προέδρου Τραμπ υπό των Μαύρων ψηφοφόρων έχει αφήσει άναυδο το ίδιο το δημοκρατικόπληκτο CNN, παρουσίαζαν αυτήν ως “πραγματικά ιστορική”, κατά το δε ανωτέρω ράλι στο Μπρόνξ, Μαύροι οπαδοί αφέρεσαν τον λόγο σε απεσταλμένη δημοσιογράφο του. Σε ό,τι, δε, αφορά τον υπό του προέδρου Τραμπ υφιστάμενο δικαστικό πόλεμο, αυτός φέρει έτι εγγύτερα στον ίδιον τους Μαύρους ψηφοφόρους, αφού η απορρέουσα εκ του αδίκου δικαστικού συστήματος αγανάκτηση είναι κοινή.

«Εκ καταγωγής Νότου», δηλοί ο Γερουσιαστής Tim Scott, Μαύρος, «με ανησυχίες δια τα φυλετικά γνωρίσματα του δικαστικού μας συστήματος, είμαι σε θέση ν’ αντιληφθώ τον κομματικό μανδύα τον οποίαν έχει περιβληθεί σήμερα». Και κατά τον Vernon Jones, βουλευτή της Πολιτείας της Γεωργίας, επίσης έγχρωμο, «η τελευταία καταδίκη του Ντόναλντ Τραμπ αναδεικνύει τις παθογένειες του ποινικού συστήματος των ΗΠΑ».

Prime News.

Back to top button