Διεθνή

Ο Προφήτης Ιερεμίας προειδοποιεί. Μεγάλη καταστροφή προερχόμενη από το Βορρά απειλεί την Ιερουσαλήμ! ”ιδού λαός έρχεται απ΄το βορρά …/…. ότι κακά εκκέκυφεν από βορρά”.

Ο Προφήτης Ιερεμίας προειδοποιεί. Μεγάλη καταστροφή προερχόμενη από το Βορρά απειλεί την Ιερουσαλήμ, ”ιδού λαός έρχεται απ΄το βορρά …/…. ότι κακά εκκέκυφεν από βορρά”.

”ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ, υἱοὶ Βενιαμίν, ἐκ μέσου τῆς ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἐν Θεκουὲ σημάνατε σάλπιγγι καὶ ὑπὲρ Βαιθαχαρμὰ ἄρατε σημεῖον, ὅτι κακὰ ἐκκέκυφεν ἀπὸ βορρᾶ, καὶ συντριβὴ μεγάλη γίνεται, 2 καὶ ἀφαιρεθήσεται τὸ ὕψος σου, θύγατερ Σιών.” Ιερεμίας 6 κεφ.

1Απόγονοι του Βενιαμίν φύγετε από την Ιερουσαλήμ και ζητήστε ασφάλεια αλλού. Σαλπίστε σάλπιγγα στην Τεκωά και κάντε σινιάλο με καπνό στη Βαιθ-Ακαρέμ. Γιατί έρχεται απ’ το βορρά συμφορά και καταστροφή μεγάλη.

Είναι αυτό το απόσπασμα από τη Βίβλο που μεγάλο μέσο ισραηλινών συμφερόντων προβάλει σε μυστική ανάρτηση του αυτές τις μέρες.

Ποια είναι η μεγάλη δύναμη από το Βορρά που θ΄απειλήσει την Ιερουσαλήμ;…………………..

Kαι συνεχίζει ο Ιερεμίας:

22 Ο Κύριος λέει: ἰδοὺ λαὸς ἔρχεται ἀπὸ βορρᾶ, καὶ ἔθνη ἐξεγερθήσονται ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς· «Έρχεται λαός από μια χώρα απ’ το βορρά, έθνος μεγάλο ξεσηκώνεται από της γης τις άκρες. 23Τόξο κρατάνε και χατζάρι, είναι σκληροί και άσπλαχνοι· στ’ άλογα ανεβαίνουν κι ακούγονται οι φωνές τους σαν τη βοή της θάλασσας· πολεμιστές που για τη μάχη παρατάσσονται ενάντια σ’ εσένα, πόλη της Σιών” Ποιός είναι ο λαός που έρχεται εναντίον σου Ιερουσαλήμ επειδή κατά τον Κύριο αδικοπραγείς;

8»Άκου την προειδοποίησή μου, Ιερουσαλήμ, για να μη σ’ εγκαταλείψω κι έρημο σε κάνω και γη ακατοίκητη».

dimpenews.com

Back to top button