breaking newsθρησκεια

Στη χώρα των Γαδαρηνών! ..είναι το πλήθος, η μάζα, η αγέλη των χοίρων που οδηγείται χειραγωγούμενη σε μια επερχόμενη μαζική καταστροφή! Η αγέλη των χοίρων σ΄αντιδιαστολή με το ποίμνιο λογικών προβάτων!

Σήμερα ο κόσμος μοιάζει ολοένα και περισσότερο με τη χώρα των Γαδαρηνών… Η χειραγωγούμενη μάζα οδηγείται σε μαζική καταστροφή καθώς πληθαίνουν οι απειλές: πυρηνικό ολοκαύτωμα. βιολογικά όπλα-πανδημίες, παγκόσμιο πόλεμο, περιφερειακοί πόλεμοι, οικονομική ανέχεια-πείνα από απανωτές επιβεβλημένες κρίσεις, ενεργειακή κρίση, φυσικές καταστροφές λόγω και κλιματικής αλλαγής, γενικευμένη στερεοτυπική ομοιομορφία, παγκόσμιο ολοκληρωτισμό-μεταδημοκρατία σε μια ψηφιακή οργουελιανού τύπου εποχή.

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ελθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, Ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· τί σοί ἐστιν ὄνομα; Ὁ δὲ εἶπε· λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν· Καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. Ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. (Κατά Λουκάν η΄ 26–39)

Η διήγηση διακρίνεται από δυο επίπεδα αντιπαραβολής. Σε αντιδιαστολή η αγέλη των χοίρων με την ποίμνη των λογικών προβάτων. Σ΄αντιπαραβολή μονάδα (ανήρ) και το πλήθος (αγέλη).

Τα δαιμόνια εξέρχονται από τον άνθρωπο και εισέρχονται σε μια αγέλη χοίρων που κατακρημνίζεται. Η αναφορά είναι σαφής η μάζα, το απρόσωπο πλήθος, το αλλοτριωμένο και υποταγμένο χειραγωγούμενο πλήθος που ακολουθεί και παρασύρεται από το εκάστοτε ρεύμα είναι το οικοσύστημα ανάπτυξης των ακάθαρτων πνευμάτων. Η λεγεώνα καταλαμβάνει την αγελαία πλειάδα.. και την κατευθύνει σε μια μαζική καταστροφή.

Στον αντίποδα του πλήθους-χοίροι βρίσκεται το πλήθος-ποίμνιο.

Κι εδώ μπορεί να υπάρξει καταστροφικό μοντέλο αλλά η αναλογία είναι διαφορετική καθώς το ποίμνιο ακολουθεί τον καλό ποιμήν. Υπάρχει οδηγός υπάρχει σωτηρία. Το κοπάδι σώζεται. Το ”μαύρο πρόβατο” που θ΄αποσκιρτήσει ως απολωλός δύναται να επανενταχθεί καθώς η ποίμνη των λογικών προβάτων παραμένει σταθερή στη θέση της κι αδιάσπαστη στην ενότητά της. Αυτή είναι και η προσφορά του αμετακίνητου κοπαδιού ( πίστη στις διαχρονικές οικουμενικές αξίες και όχι μόνο). Οριοθετεί με τη στάση του την κοινότητα διασφαλίζει την διαιώνιση της κοινότητας παρέχοντας τη δυνατότητα στο απολωλός να επανέλθει. Υπάρχει συνεργατικότητα στο σχέδιο σωτηρίας. Ποιμήν και ποίμνιο από κοινού σώζουν.

Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημένον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς.

Εδώ έχουμε έναν άλλο ευαγγελισμό των ποιμένων.. Οι βοσκοί είναι μάρτυρες του χαρμόσυνου γεγονότος της λύτρωσης, της οριστικής απαλλαγής από τα δεσμά της και το αναγγέλουν..

Η αγέλη των χοίρων αντιπροσωπεύει τη μάζα, ενώ το ποίμνιο των λογικών προβάτων την κοινωνία.

Η αγέλη των χοίρων αντιπροσωπεύει την αυτοκαταστρεφόμενη μάζα ενώ η ποίμνη των λογικών προβάτων μια ευημερούσα κοινωνία προσώπων ειρηνικής συνύπαρξης.

Η παγκοσμιοποίηση με τους όρους που επέρχεται αποτελεί το μεγαλύτερο παράδειγμα αγελοποίησης της κοινωνίας με όλους τους κινδύνους που γι αυτό εγκυμονεί.

dimpenews.com

Back to top button