Διεθνή

Από τα τρένα στη Μαδρίτη στο μετρό Βρυξελλών… στα τρένα στα Τέμπη!

Είναι διαβρωμένο το σύστημα…Λένε το πρόβλημα θα λυνόταν ή θα είχε αποφευχθεί με περισσότερο εξευρωπαισμό.. Φταίει το κακό το ριζικό μας η Ψωροκώσταινα κλπ. Όχι δεν είναι τόσο απλό. Το Μπατακλάν το χτύπημα στα τρένα-αρένα στη Μαδρίτη, στο Charlie Hebdo, στο αεροδρόμιο του Ζάβεντεμ και στο μετρό των Βρυξελλών στο καλύτερα φυλασσόμενο σημείο της Ευρώπης 2 βήματα από την Κομισιόν στην place Schumann αποδεικνύουν ότι και η Ευρώπη έχει πρόβλημα. Δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί τ΄αυτονόητα, δηλ. την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών της.

Εκεί είχαν καραμπινάτες τρομοκρατικές που όμως κι εκεί έγιναν λόγω της δυσλειτουργίας και διάβρωσης του συστήματος καθώς οι μοναχικοί λύκοι που έδρασαν ως καμικάζι ήταν όλοι σεσημασμένοι με χαρακτηρισμένο φάκελο για ριζοσπαστικοποίηση γνωστοί στις αρχές, κάποιοι είχαν προθητεύσει και σε σκληρά σωφρονιστικά καταστήματα. Και όμως δεν απετράπη.

Όπως εδώ όλοι ήξεραν ότι ο σταθμάρχης δεν ήταν σταθμάρχης ή ότι δεν γίνεσαι σταθμάρχης με συνοπτικές εν μια νυκτί και όμως τον άφησαν μόνο του να πειραματιστεί στου κασίδη το κεφάλι και χάθηκαν ζωές..

η λύση δεν είναι περισσότερη Ευρώπη καθώς η Ελλάδα είναι ήδη το αδιάσπαστο μέρος ενός Ευρωενωσιακού πολιτικοικονομικού συστήματος που δίνει τέτοιες εγγενείς ανωμαλίες… Από τα τρένα στη Μαδρίτη στο μετρό κι αεροδρόμιο Βρυξελλών και στα τρένα στα Τέμπη υπάρχει μια συνισταμένη τρόμου που περνάει από τη διάβρωση του ίδιου του πολιτικού συστήματος αλλά και τις αποτυχημένες όσο κι αντιδραστικές στρατηγικές επιλογές του.

Σε όλες τις τραγωδίες που προαναφέρθηκαν δεν έλειπε η τεχνογνωσία σε μια τεχνοκρατούμενη άλλωστε εποχή αλλά οι μηχανισμοί ήταν εν ύπνω, παροπλίστηκαν…Τα αίτια που οδήγησαν στην αυτο-αχρήστευση των ασφαλιστικών δικλείδων είναι σημαντικό ν’αναδειχθούν.

Δεν είναι θέμα ελλείψεων αλλά παραλείψεων. Είμαστε άλλωστε ”στην εποχή των τέλειων μέσων και των συγκεχυμένων σκοπών”..Και είναι οι συγκεχυμένοι σκοποί που αναστέλλουν, ακυρώνουν τα τέλεια μέσα….Και συγκεχυμένοι σκοποί είναι οι σκοπιμότητες…

dimpenews.com

Back to top button