breaking newsNEA TAΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΔιεθνή

Εμμονικός Μεσσιανιστής ο Νετανιάχου πρόδρομος Αντιχρίστου: “Είμαστε ο λαός του φωτός, αυτοί είναι ο λαός του σκότους… θα πραγματοποιήσουμε προφητεία Ησαΐα.” Θα φέρει λέει το ”Μεσσία”… Διαχωρίζει το Φως από το Σκότος ως νέος Δημιουργός του κόσμου. Εμφανίζεται όχι ως o νέος Μωυσής αλλά ως ο Γιαχβέ αυτοπροσώπως. ΒΙΝΤΕΟ

Εμμονικός Μεσσιανιστής ο Νετανιάχου δηλ. πρόδρομος Αντιχρίστου: “Είμαστε ο λαός του φωτός, αυτοί είναι ο λαός του σκότους… θα πραγματοποιήσουμε την προφητεία του Ησαΐα.” .. περί Μεσσία. Έχει περάσει τις ανταύγειες της πύρινης κόλασης για θείο φως….Διαχωρίζει το Φως από το Σκότος ως νέος Δημιουργός του κόσμου. Θεός στη θέση του Θεού..Εμφανίζεται όχι ως νέος Μωυσής αλλά ως ο Γιαχβέ αυτοπροσώπως. Την ψώνισε σε θρησκευτικό παροξυσμό, ντελίριο, έξαρση.. ξέφυγε.. Οδεύει σε όλεθρο…. Είναι σε τεράστια θρησκευτική πλάνη…..και όσοι τον ακολουθούν…

Εμμονικός Μεσσιανιστής ο Νετανιάχου δηλ. πρόδρομος Αντιχρίστου: “Είμαστε ο λαός του φωτός, αυτοί είναι ο λαός του σκότους… θα πραγματοποιήσουμε την προφητεία του Ησαΐα.” Μιλάει για περιούσιους και για ανωτερότητα ράτσας..ναζισμός “Όλοι οι ακτιβιστές της Χαμάς πρέπει να πεθάνουν, πάνω από το έδαφος, κάτω από το έδαφος, μέσα στη Γάζα, και έξω από τη Γάζα», είπε ο Νετανιάχου. «Συγκεντρώνουμε την υποστήριξη των ηγετών του κόσμου για να στηρίξουμε την εκστρατεία μας».

“Η Χαμάς είναι το Ισλαμικό Κράτος και το Ισλαμικό Κράτος είναι η Χαμάς. Ο πόλεμος μας εναντίον της Χαμάς είναι και ο δικός τους πόλεμος. Ο πόλεμος μας εναντίον της Χαμάς είναι μια δοκιμασία για όλη την ανθρωπότητα. Είναι ένας αγώνας μεταξύ του άξονα του κακού του Ιράν, της Χεζμπολάχ και της Χαμάς και του άξονα ελευθερίας και προόδου».

Ο άξονας του κακού η γνωστή δαιμονοποίηση λαών όπως επί της λεγόμενης σύγκρουσης πολιτισμών επί Μπους φθαρμένο επιχείρημα των ιμπεριαλιστών. Ορίζει πάντως τη στόχευση και τον εχθρό. Ιράν, Χεζμπολά Λίβανος και Χαμάς Παλαιστίνη. Η Συρία ως σύμμαχος αυτών είναι επίσης στο κάδρο.

«Είμαστε ο λαός του φωτός, αυτοί είναι ο λαός του σκότους και το φως θα θριαμβεύσει πάνω στο σκοτάδι».

«Όλοι θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε όσα συνέβησαν στις 7 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένου και εμένα — αλλά μόνο μετά τον πόλεμο», είπε.

«Είναι τώρα καιρός να ενωθούμε για έναν σκοπό, να ξεχυθούμε μπροστά και να πετύχουμε τη νίκη με κοινές δυνάμεις με μια βαθιά πίστη στη δικαιοσύνη μας, μια βαθιά πίστη στην αιωνιότητα του εβραϊκού λαού, θα συνειδητοποιήσουμε την προφητεία του Ησαΐα. Εκεί δεν θα κλέβουν πια στα σύνορά σας και οι πύλες σας θα είναι της δόξας. Μαζί θα πολεμήσουμε, μαζί θα νικήσουμε», είπε.

Μεσσιανιστής ο Νετανιάχου.. Εμμονή Νετανιάχου στην μεσσιανική προφητεία Ησαία…για τον ερχόμενο βασιλιά κοσμικό άρχοντα του Ισραήλ που θα έχει παγκόσμια και οικουμενική ισχύ‘άρχων του κόσμου τούτου’‘ και έτσι θα υπάρξει παλινόρθωση του θρόνου Δαβίδ αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο.. αυτός θα είναι και ο Αντίχριστος.. τι πιο ζοφερό από αυτού.. Είναι σε ντελίριο παραθρησκευτικό σ΄έξαρση φονταμενταλιστική έχει τυφλωθεί από την έκχυση αίματος μέθυσε από το αίμα 3000 παιδιών ένας τραγικός Αίαντας και οδηγεί σε όλεθρο το λαό του Ισραήλ.. Το φως ήρθε στον κόσμο και αυτό το Φως ήταν ο Ιησούς Χριστός .. αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς.. το αν είναι στη λιακάδα του Θεού ή αν έχει περάσει τις ανταύγειες της φωτιάς της κολάσεως για θεϊκά φώτα αυτό είναι ένα επίσης θέμα

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΗΣΑΙΑΣ

Ησ. 9,6              ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελός, θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ.

Ησ. 9,6                      Αυτά δε θα πραγματοποιηθούν, διότι θα γεννηθή δι’ ημάς παιδίον, θα δοθη εις ημάς ο υιός αυτός, του οποίου η αρχή και εξουσία υπάρχει απ’ αρχής επάνω στους ώμους του και θα καλήται το όνομα αυτού αγγελιαφόρος της μεγάλης βουλής του Θεού, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, αρχηγός της ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. “Εγώ, λέγει ο θεός, θα φέρω την ειρήνην στους άρχοντας, ειρήνην και υγείαν θα χορηγήσω στο παιδίον αυτό.

Ησ. 9,7              μεγάλη ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ, καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον ἐπὶ τὸν θρόνον Δαυὶδ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ κατορθῶσαι αὐτὴν καὶ ἀντιλαβέσθαι αὐτῆς ἐν κρίματι καὶ ἐν δικαιοσύνῃ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ ζῆλος Κυρίου σαβαὼθ ποιήσει ταῦτα.

Ησ. 9,7                      Η βασιλική του εξουσία θα έχη απεριόριστον έκτασιν, θα εκτείνεται εις όλην την οικουμένην. Της δε ειρηνικής του βασιλείας δεν θα υπάρχη τέλος. Αυτός θα ανορθώση τον θρόνον και την ένδοξον βασιλείαν του προφητάνακτος Δαβίδ, θα αναλάβη και θα φέρη εις πέρας το έργον αυτής της άνορθώσεως με δικαίον κρίσιν από τώρα και στους αιώνας των αιώνων”. Η άπειρος αγάπη του Κυρίου παντοκράτορας προς τον λαόν του θα πραγματοποίηση αυτά.

Εκπληρώθηκε …..

Eπίσης η αναφορά στον Ησαία έχει να κάνει με την μεσσιανική εποχή που σύμφωνα με την ιουδαική εσχατολογία θα κυβερνάται από τον Μεσσία Mashiach, έναν ευθύ και τίμιο βασιλιά ( κοσμικός άρχοντας), διαπρεπή στη σοφία, έναν ευθύ και έντιμο βασιλιά, κοντά στον Θεό. Ο προφήτης Ησαΐας προέβλεψε «Ο λύκος θα ζήσει με το αρνί, το λιοντάρι θα κοιμηθεί με το παιδί». Αυτό, ωστόσο, είναι μόνο μια αλληγορία, που σημαίνει ότι οι Εβραίοι θα ζουν με ασφάλεια, ακόμη και με πρώην κακά έθνη. Όλα τα έθνη θα επιστρέψουν στην αληθινή θρησκεία και δεν θα κλέβουν ή θα καταπιέζουν πλέον. (Mishneh Torah, Hilkhot Melakhim κεφ. 12)

Εμμονικός Μεσσιανιστής ο Νετανιάχου δηλ. πρόδρομος Αντιχρίστου: “Είμαστε ο λαός του φωτός, αυτοί είναι ο λαός του σκότους… θα πραγματοποιήσουμε την προφητεία του Ησαΐα.” .. περί Μεσσία. Έχει περάσει τις ανταύγειες της πύρινης κόλασης για θείο φως….Διαχωρίζει το Φως από το Σκότος ως νέος Δημιουργός του κόσμου. Θεός στη θέση του Θεού..Εμφανίζεται όχι ως νέος Μωυσής αλλά ως ο Γιαχβέ αυτοπροσώπως. Την ψώνισε σε θρησκευτικό παροξυσμό, ντελίριο, έξαρση.. ξέφυγε.. Οδεύει σε όλεθρο…. Είναι σε τεράστια θρησκευτική πλάνη…..και όσοι τον ακολουθούν…

ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΤΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ

Ο Νετανιάχου απεικονίζει τον εαυτό του ως τον Μεσσιανικό Βασιλιά:

Οι προφητείες του Ησαΐα, που βρίσκονται στο Βιβλίο του Ησαΐα στην Εβραϊκή Βίβλο, συχνά απεικονίζουν την αποκατάσταση του Ισραήλ και τον ερχομό ενός Μεσσιανικού Βασιλιά.

Ορισμένοι Σιωνιστές, που υποστηρίζουν την επανίδρυση και την υποστήριξη ενός εβραϊκού κράτους στο Ισραήλ, βλέπουν το κίνημά τους ως εκπλήρωση αυτών των προφητειών.

Μπορούν να εργαστούν προς αυτό υποστηρίζοντας την εβραϊκή μετανάστευση στο Ισραήλ και την πολιτική και οικονομική υποστήριξη του κράτους.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

dimpenews.com

 

Back to top button