breaking newsNEA TAΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΚύπρος

Κύπριος θεολόγος ἀμφισβητεῖ διδασκαλίαν τοῦ Ἀπ. Παύλου !

 

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

  Ἐδῶ καὶ καιρὸ ὁ Κύπριος θεολόγος Θεόδωρος Κυριακοῦ ἐπικρίνει τὴν ποιμαντικὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στοὺς ὁμοφυλοφίλους.  Πρὸς τοῦτο ἀπαξίωσε τὴ σχετικὴ  διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου γιὰ τὸ ἐν λόγῳ θέμα.

Χαρακτηριστικὸ ἦταν σχετικὸ βίντεο, τὸ ὁποῖο ἀναρτήθηκε στὴν ἱστοσελίδα sigmalive.com (24/5/2023) μὲ τίτλο «Κυριακοῦ: Ἡ ὁμοφυλοφιλία, οἱ θεραπεῖες μεταστροφῆς καὶ ἡ συγκεκριμένη περιοχή», ἀπὸ φιλοξενία τοῦ Θ. Κυριακοῦ στὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ «Πρωτοσέλιδο».
Ὁ Θ. Κυριακοῦ ζητεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ ἀλλάξει τὴν ποιμαντική της ἀπέναντι στοὺς ὁμοφυλόφιλους.

Στὸ ἐν λόγῳ βίντεο ὁ θεολόγος Θεόδωρος Κυριακοῦ, ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς:
«Ἀναφέρεται o Ἀπόστολος Παῦλος σὲ ἀρσενοκοῖτες. Λέει ἐκεῖ σὲ δύο – τρία χωρία ὅτι αὐτοὶ δὲν θὰ γνωρίσουν βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ οὕτω καθεξῆς. Τὲς λεσβίες δὲν τὶς ἀναφέρει κἄν. Τὴν ἐποχὴ ποὺ τὰ ἀναφέρει αὐτὰ ὁ Παῦλος καὶ μᾶς δεσμεύουν δυσ­τυχῶς μέχρι σήμερα, εἶναι γιατί ἐθεωρεῖτο ἡ ὁμοφυλοφιλία ὡς ἐπιλογὴ καὶ ὁ ἄνθρωπος ἔφερε τὴν εὐθύνη».

 

Κατ’ ἀρχὴ ὅσοι ἄκουσαν τὸν θεολόγον αὐτὸν νὰ ὁμιλεῖ μὲ τόση βεβαιότητα, ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δὲν ὁμίλησε γιὰ λεσβίες, προβληματίστηκαν τόσο γιὰ τὴν μονομέρεια, ὅσο καὶ γιὰ τὸν λόγο ποὺ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «παρέλειψε», κατὰ τὴν ἄποψή του νὰ ἀναφερθεῖ σ’ αὐτό.

Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι προβληματίστηκαν καὶ φυσικὰ δὲν ἐννοῶ αὐτοὺς ποὺ κρέμονται ἀπὸ τὴν ἄποψή του, κάθε φορά ποὺ κάποιο ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα ἀπασχολεῖ τὴν κοινὴ γνώμη στὴν Κύπρο.

Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι διερωτήθηκαν, γιατί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δὲν ὁμίλησε γιὰ τὸν ὁμοφυλοφιλικὸ ἔρωτα μεταξὺ γυναικῶν, σύμφωνα μὲ τὸν ἰσχυρισμὸ τοῦ Θ. Κυριακοῦ.

«Τὲς λεσβίες λέει δὲν τὲς ἀναφέρει κἄν», τόνισε μὲ βεβαιότητα, προκαλώντας σὲ πολλοὺς ἀπορία.
Ἄς δοῦμε ὅμως τί ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολή του, γιὰ τὸ ζήτημα τοῦτο.

«Διά τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν» Ρωμ. 1:26, ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ὁμιλεῖ ξεκάθαρα λοιπὸν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιὰ τὸν ὁμοφυλοφιλικὸ ἔρωτα μεταξὺ γυναικῶν καὶ συνεπῶς δὲν ἔχει καθόλου δίκαιο ὁ ἐν λόγῳ θεολόγος γιὰ τὴ “διαπίστωσή” του.

  Καὶ προσθέτει ὁ Θεόδωρος Κυριακοῦ τὰ ἑξῆς: «Εἶναι ἀλήθεια ὅμως ὅτι ἔρευνες ἔχουν καταλήξει καὶ μιλάω γιὰ συγκεκριμένες ἔρευνες στὴν Ἀμερικὴ ποὺ ἔκαναν συντηρητικὲς Εὐαγγελικὲς ἐκκλησίες, κατέληξαν ὅτι τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ τῶν ὁμοφυλοφίλων, πάνω ἀπὸ 70% δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει. Ἄρα αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, αὐτὲς οἱ ἔρευνες, αὐτὴ ἡ στάση, ὀφείλει ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀλλάξει τὴν ποιμαντική της ἀπέναντι στοὺς ὁμοφυλοφίλους».

Ἀποτελεῖ ἐπιχείρημα τὸ ὅτι πάνω ἀπὸ 70% δὲν ἀλλάζουν, σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα φυσικὰ τῶν Προστεσταντῶν; Αὐτὸ ἀπὸ μόνο του ἀποτελεῖ ἐπιχείρημα; Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ παιδεραστὲς δὲν ἀλλάζουν στάση σὲ ποσοστὸ ποὺ ἀγγίζει τὸ 100%. Πόσοι παιδεραστὲς ἔχουν ἀλλάξει στάση ζωῆς;
Αὐτὸ ποὺ προβάλλει ὁ Θ. Κυριακοῦ, ἀπὸ μόνο του, ἀποτελεῖ ἐπιχείρημα;

Ἡ Ἐκκλησία μας πιστεύει ὅτι οἱ ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις, δὲν συνάδουν μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀποτελοῦν ἐμπόδιο γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ θεολόγος αὐτὸς πιστεύει ὅτι συνάδουν οἱ ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή; Συνάδουν τέτοιες πράξεις μὲ τὴν πνευματικὴ ζωὴ ἑνὸς χριστιανοῦ;

Γνωρίζει ὁ Θ. Κυριακοῦ ὅτι οἱ σαρκικὲς σχέσεις ἐκτὸς γάμου, μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυναικός, δὲν συνάδουν μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀποτελοῦν ἐμπόδιο γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

  Δηλαδὴ σύμφωνα μὲ τὸ σκεπτικό του, εἰδικὰ οἱ σαρκικὲς ὁμοφυλοφιλικές  σχέσεις, συνάδουν μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ἀποτελοῦν ἐμπόδιο γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου;
Ἢ μήπως παρεπόμενα θὰ εἰσηγηθεῖ ὁ ἐν λόγῳ θεολόγος τὸν «θρησκευτικὸ» γάμο ὁμοφυλοφίλων;

  Ποιὰ εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ἁμαρτίας στὴν ἐν Χριστῷ ζωή; Ἔχει τὴν  «νομικὴ» ἔννοια «ἐπιτρέπεται» καὶ «ἀπαγορεύεται»; Μήπως συνέχει τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας κάποιος «ἀστικὸς κώδικας». Φυσικὰ καὶ δὲν συνέχει τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ κάποια μορφὴ «ἀστικοῦ κώδικα».

  Πῶς μπορεῖ ὁ θεολόγος αὐτός ἀνεμποδίστως νὰ ἀπαξιώνει τὴ διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, προσθέτοντας μάλιστα τὸν ἐπιθετικὸ προσδιορισμὸ «δυστυχῶς», γιὰ τὸ ὅτι ἔφθασε ἡ διδασκαλία του μέχρι τὶς μέρες μας;

  Στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν συμβαίνει αὐτὸ ποὺ παρατηρεῖται στὸ πλῆθος τῶν Προτεσταντικῶν παραφυάδων, ὅπου ὁ καθένας ἑρμηνεύει, ὅπως θέλει τὴν Ἁγία Γραφή. Ἡ Ἐκκλησία διὰ τῶν Ἁγίων της ἑρμήνευσε τὶς Ἐπιστολὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ὑπάρχουν Πατερικὰ κείμενα γιὰ τὸ ἐν λόγῳ θέμα, τὰ ὁποῖα ἑρμηνεύουν τὶς Ἐπιστολὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἀλλὰ θὰ ἦταν ἄτοπο νὰ δε­χθοῦμε ὅτι συμφωνεῖ μὲ αὐτὰ ὁ ἐν λόγῳ θεολόγος μὲ τὴ διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ τὸ θέμα τοῦτο. Θὰ πρέπει λοιπὸν ἐπακόλουθα ἡ Ἐκκλησία, σύμφωνα μὲ τὸν Θ. Κυριακοῦ, νὰ ἀναθεωρήσει καὶ τὴ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ ἐν λόγῳ θέμα;

vimaorthodoxias.byethost31.

Back to top button