Διεθνή

μην περνάτε από εδώ .. από εδώ οι ψυχές περνάνε (φεύγουν) στην αιωνιότητα..! (για το Ιερό)

μην περνάτε από εδώ .. από εδώ οι ψυχές περνάνε (φεύγουν) στην αιωνιότητα..

αυτό ειπώθηκε για το Ιερό του ναού…

ή γιατί το ιερό (Άγιο Βήμα) δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι κέντρο διερχομένων..

Επιτρέπεται η είσοδος στο Ιερό μόνο των κληρικών και γι’ αυτό ονομάζονταν άδυτον και άβατον. Στους βυζαντινούς χρόνους, στον μόνο λαϊκό, στον οποίο επιτρέπονταν ή είσοδος ήταν ο αυτοκράτορας, διότι θεωρούνταν ιερό πρόσωπο.

με την απο-ιεροποίηση των πάντων ….φαίνεται ότι και το Ιερό απειλείται..ως το τελευταίο οχυρό κέντρο και καρδιά της ευχαριστιακής λατρείας αποτελεί στόχαστρο…θέλουν να καταλάβουν και το τελευταίο τετραγωνικό της Εκκλησίας … άλλωστε πήραν τα μέτρα της επί κοβιντ..διάβρωση και προφανώς συνωθούνται πλέον ως και εκεί ως και άσχετοι, αμύητοι (στον κατ΄εξοχήν χώρο των μυστηρίων) ή και αντίθετοι.….

”μπάτε λύκοι αλέστε, κι αλεστικά μη δώσετε”

Ιερό και όσιο δεν αφήσαμε.. πίσω μας … καμένη γη .. παραδίδουμε ……

dimpenews.com

Back to top button