Διεθνή

Εκκλησία: είμαστε εις το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ». Η θεολογία του Μακρυγιάννη…! Το πρωταρχικό ”Εμείς” της Τριαδικότητας ως ”ποιήσωμεν άνθρωπον”….ποιήσωμεν επανάσταση…. ποιήσωμεν πατρίδα…… ποιήσωμεν Εκκλησία!

Εκκλησία: είμαστε εις το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ». Η θεολογία του Μακρυγιάννη…. η εκκοπή του ιδίου θελήματος ως προϋπόθεση ανασύνταξης της Ορθοδοξίας!

Παραφράζοντας τον στρατηγό Μακρυγιάννη.

Οι θεολογικές πρακτικές του στον αγώνα της Απελευθέρωσης. Το πρωταρχικό ”Εμείς” της Τριαδικότητας το ”ποιήσωμεν άνθρωπον” ως ποιήσωμεν επανάσταση, ποιήσωμεν πατρίδα, ποιήσωμεν Εκκλησία……Αυτό που ήξερε με φώτιση Θεού ο κολυβογράμματος στρατηγός του Αγώνα είναι αυτό που συναντάς στα Ασκητικά του Αγ Ισαάκ του Σύρου…η εκκοπή του ιδίου θελήματος

[Είμαστε εις το «εμείς»]
Ένα πράμα μόνον με παρακίνησε κι εμένα να γράψω ότι τούτην την Εκκλησία την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και δεσποτάδες και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι· όσοι αγωνιστήκαμεν, αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσομεν εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί, να την φυλάμεν κι όλοι μαζί και να μην λέγει ούτε ο δυνατός «εγώ» ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; Όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει ή χαλάσει, να λέγει «εγώ»· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν, τότε να λένε «εμείς». Είμαστε εις το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ». Και εις το εξής να μάθομεν γνώση, αν θέλομεν να φκιάσομεν την Εκκλησία, να ζήσομεν όλοι μαζί.

dimpenews.com

Back to top button