Διεθνή

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ H EE ψήφισε απόφαση που καθιστά το σχολείο ξένο και υποταγμένο στην Ευρωκρατία, καταργεί την Εθνική Παιδεία..Θα προτάσσει την Ευρωπαϊκή ιστορία έναντι της Εθνικής και θα έχει προγράμματα που θα καταργούν τα σεξιστικά στερεότυπα ( μ΄εύσχημο τρόπο εγκαθιδρύει Πολύχρωμο Σχολείο)

Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο ψήφισε απόφαση που καθιστά το σχολείο ξένο και υποταγμένο στην Ευρωκρατία καταργεί την Εθνική Παιδεία..Θα προτάσσει την Ευρωπαϊκή ιστορία έναντι της Εθνικής και θα έχει προγράμματα που θα καταργούν τα σεξιστικά στερεότυπα ( σσ εγκαθιδρύει Πολύχρωμο Σχολείο)

Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο ψήφισε μια απόφαση καλώντας να δοθούν τα κλειδιά των σχολικών προγραμμάτων για να γίνει η προπαγάνδα της ΕΕ. Προβλέπει την πρόταξη της Ευρωπαϊκής ιστορίας προφανώς γραμμένης κατά το δοκούν από την εθνική ιστορία και την καταπολέμηση των σεξουαλικών στερεοτύπων μέσω συναφών προγραμμάτων εμφανώς μιλάει για πολύχρωμο σχολείο!

Σχεδιάζει να προάγει

« την ανάπτυξη μια ευρωπαϊκής ιστορικής συνείδησης» εννοείται κοινής που θα αμβλύνει εννοείται τις διαφορές ισοπεδώνοντας την ιστορική αλήθεια..

Θα προβλέπει την « την επεξεργασία ενός εγχειριδίου της ΕΕ για τις παιδαγωγικές δραστηριότητες. »

«να καλλιεργήσει ένα συναίσθημα του ευρωπαϊκού ανήκειν »..

Όλα αυτά ήταν μέρος του Ευρωπαϊκού Συντάγματος της Συνθήκης της Ρώμης που ναυάγησε. Η ΕΕ μετά την ψευδεπίγραφη οικονομική σύγκλιση περνά στην πολιτική σύγκλιση δια της πολιτισμικής ενοποίησης που περνά μέσα από την διαμόρφωση της κοινής ευρωπαικής ιστορικής συνείδησης δηλ. το σχηματισμό μια ταυτόσημης κι ενιαίας ευρωπαϊκής κουλτούρας νέων επιβεβλημένων απαξιών.. Και επίσημα αποικίες και προτεκτοράτα ευρω-ενωσιακά. Στην επόμενη φάση αν όχι σε αυτή θα εξαυλωθεί και η εθνική γλώσσα που προοδευτικά θα διδάσκεται ως ξένη και θα επιβληθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή γλώσσα ως και στον κύριο κορμό μαθημάτων.

απόσπασμα από το ντοκουμέντο:

12. υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο της εκπαίδευσης και προσκαλεί τα κράτη μέλη στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων και υπαρκτών μεθόδων διδασκαλίας προκειμένου να προτάξουν την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία πριν την εθνική ιστορία...

13. υπογραμμίζει τόσο την εκμάθηση της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, της ιστορίας, των θεσμών και των θεμελιωδών αξιών (σσ τις είδαμε τι απαξίες) όσο και της ευρωπαικής ”υπηκοότητας” είναι απαραίτητη στην ανάδειξη ενός συναισθήματος του ευρωπαϊκού ανήκειν….

14. εκτιμά ότι ο σωβινισμός, τα σεξιστικά στερεότυπα ( σσ σαφώς υπονοεί το πολύχρωμο σχολείο) οι ασσυμετρίες της εξουσίας και οι δομικές ανισότητες είναι βαθιά αγκυροβολημένες μέσα στην ευρωπαική ιστορία και οικτίρει την απουσία μιας προσέγγισης επαρκώς πολυπολιτισμικής και ευαίσθητης στο είδος (σσ φύλο) εντός της εκπαίδευσης της ιστορίας. Υπολογίζει ότι είναι ουσιαστική η καταπολέμηση κατά της περιθωριοποίησης της γυναίκας και άλλων ομάδων υπο-αντιπροσωπεύσιμων της κοινωνίας ( αν εννοεί τους ΛΟΑΤΚΙ κυβερνάνε, γίναμε Λουξεμβούργο και Γαλλία) μέσα στην ιστορία και προσκαλεί τα κράτη μέλη να αποδώσουν μια αυξημένη προσοχή στα εθνικά σχολικά προγράμματα..

dimpenews.com

Back to top button