breaking newsΕλλάδαθρησκεια

Η Πατερική Θεολογία του Φωτός καταρρίπτει το νεοθεολογικό ρομαντισμό του Aρχιπολέμιου του Αγίου Φωτός Αρχιεπίσκοπου Γεράσων Θεοφάνη! Δεν αμφισβητεί μόνο το Άγιο Φως αλλά αμφισβητεί και τον ίδιο το ”Χριστό ως Φως”. ΒΙΝΤΕΟ

Η Πατερική Θεολογία του Φωτός καταρρίπτει το νεοθεολογικό ρομαντισμό του Aρχιπολέμιου του Αγίου Φωτός Αρχιεπίσκοπου Γεράσων Θεοφάνη που λέει ότι ”το Φως είναι συμβολισμός” και απλά είναι η πιο παραστατική εικόνα για να αποδώσεις το Χριστό και τη θεία χάρη!Δεν αμφισβητεί μόνο το Άγιο Φως αλλά αμφισβητεί και τον ίδιο το ”Χριστό ως Φως”.

Η Πατερική Θεολογία του Φωτός βγάζει αιρετικό τον Αρχιεπίσκοπο Γεράσων Θεοφάνη Αρχιπολέμιο του Αγίου Φωτός που διακηρύττει ότι ”το Φως είναι συμβολισμός” και απλά είναι η πιο παραστατική εικόνα για να αποδώσεις το Χριστό και τη θεία χάρη!

Σήμερα Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά του μεγάλου θεολόγου του Φωτός και το μήνυμα του είναι πιο επίκαιρο από ποτέ αφού πρωτοφανείς αιρετικές απόψεις περί του Φωτός ακούγονται στην Εκκλησία από αρχιεπισκόπους του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων που προέρχονται μέσα από αυτόν τον Πανάγιο Τάφο.

Δεν αμφισβητούν μόνο το Άγιο Φως αλλά έφθασαν να αμφισβητούν και τον ίδιο τοπ Χριστό ως Φως και να παρερμηνεύουν με στείρο ορθολογισμό ως και τον αυτοκαθορισμό του ‘‘εγώ ειμί το Φως του κόσμου’‘. Αν διαψεύδονται στο δεύτερο γιατί να επαληθεύουν στο πρώτο;

Λέει: ”Το Φως είναι συμβολισμός , έτσι ο Χριστός είναι το Φως είναι πνευματικό φως.. Είναι η πιο ωραία εικόνα για να παρουσιάσεις τη θεική χάρη ,τη φώτιση που λέμε κλπ..”

Για τον Αρχιεπίσκοπο Γεράσων Θεοφάνη και την καινοφανή αίρεση που διαδίδει και κηρύττει δημοσίως ο Χριστός είναι Φως μόνο ως συμβολισμός ως απλή παρομοίωση και σχήμα λόγου. Ο Χριστός γι αυτόν δεν είναι Φως παρά μόνο ως την πιο παραστατική εικόνα που μπορεί να τον αποδώσει. Είναι δηλ. λογοτεχνικός συνειρμός και όχι ”Φως εκ Φωτός Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού”..

Η θέση του αυτή αντίκειται ασύστολα στη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και στην Πατερική Θεολογία ... Ο Γεράσων είναι σε πλάνη αίρεση και το Πατριαρχείο Ιεροσολυμων οφείλει άμεσα να τον ανακαλέσει στην εκκλησιαστική Ορθόδοξη Τάξη ή να τον αποπέμψει..

Δεν είναι ποιητική αδεία ”Φως ο Χριστός” όπως θέλει ο ”ποιητικότατος” εκπρόσωπος του νεοθεολογικού ρομαντισμού Γεράσων Θεοφάνης αλλά όπως πιστοποιεί ο ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς ὅτι «κατ᾿ οὐσίαν ἀληθῶς φῶς ὑπάρχων ὁ Θεός» καὶ «φύσει φῶς ὁ Θεός»..

Ὁ Θεὸς εἶναι Φῶς, κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο: «..ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστι

Ο ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης βεβαιώνει: «Φῶς λοιπὸν εἶναι ὁ Θεὸς καὶ φῶς ἀληθινόν, μὲ τὴν λαμπρότητα τοῦ ὁποίου συγκρινόμενος ὁ ἥλιος καὶ ὅλα τὰ κτιστὰ φῶτα, εὑρίσκονται φῶτα ψευδῆ. ”Φῶς εἶναι ὁ Θεός” και κατὰ τὸν Ἀρεοπαγίτην Διονύσιον.

Φῶς εἶναι ὁ Θεὸς νοερόν, κατὰ τὸν Θεοφύλακτον καὶ Οἰκουμένιον.Εκτός κι αν για τον Γεράσων ακόμη χειρότερα ο Χριστός δεν είναι Θεός

Στὸ σύμβολο τῆς Πίστεως ὁμολογοῦμε ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι «Φῶς ἐκ Φωτός». Σὲ πολλὰ ἄλλα σημεῖα τῆς θείας Λατρείας χαρακτηρίζουμε τὸν Τριαδικὸ Θεὸ ὡς Φῶς.

Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνοις τιμώντες μεγαλύνομεν” ψάλλει η Εκκλησία.. Δηλ. και πάλι ο Χριστός είναι Φως όχι πυροτέχνημα διανοητικό όπως κηρύσσει ο Γεράσων Θεοφάνης που αυτοκαταργεί ως και το όνομα του Θεοφάνης..

Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμου, σημειωθήτω εφ’ ημάς το φως του προσώπου σου, ίνα εν αυτώ οψώμεθα φως το απρόσιτον” αυτή είναι η πεποίθηση της Ορθοδοξίας ο Γεράσων διαψεύδεται ..

Οπότε ο Θεός είναι Φως κι αυτό τὸ φῶς νοεῖται ἐν ἠθικῇ ἐννοίᾳ ή εν ὀντολογικῇ;

και πάλι ο ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς διατείνεται όπως και προηγουμένως ὅτι «κατ᾿ οὐσίαν ἀληθῶς φῶς ὑπάρχων ὁ Θεός» καὶ «φύσει φῶς ὁ Θεός» καὶ «οὐκ ἄλλο καὶ ἄλλο φῶς ὑπάρχων ἀλλὰ κατ᾿ οὐσίαν ἓν καὶ τὸ αὐτό, κατὰ τὸν τῆς ὑπάρξεως τρόπον τρισσοφαές»…..

Μεταμόρφωση, Φωτοφόρος Μωυσής στο Σινά, φωτεινή νεφέλη, φωτεινή στήλη στην έρημο καθοδηγούσα τους Ισραηλίτες, φως έλαμπε στους τάφους νεομαρτύρων, φως οδηγούσε πιστούς στην θαυματουργική εύρεση εικόνων και πόσα άλλα, η μαρτυρία του άκτιστου Φωτός είναι διαχρονική..

είδομεν το Φως το αληθινόν ελάβομεν πνεύμα επουράνιον”

σε αυτή τη συμπερίληψη εμπεριέχεται όλη η αλήθεια της μυστικής θεολογίας που κατά τον Άγ Γρηγόριο Παλαμά είναι το απαύγασμα της θεολογίας ως εμπειρική, βιωματική. Δεν είναι ρίμα είναι θεολογία δεν είναι γράμμα κενόν νεκρό γράμμα είναι η ουσία του μυστικού βιώματος.. Αν δεν γίνεις θεόπτης δεν λαμβάνεις πνεύμα επουράνιον.. Δια της οράσεως του Φωτός λαμβάνεις Πνεύμα επουράνιον . ότι λέει αυτό και εννοεί. Το ότι δεν είμαστε σε θέση να βιώσουμε τα τελούμενα δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε την σημαντική τους και αλλοιώνουμε τη σημασιολογία τους υποχωρούμε από τη θέση.. Ας παραδεχθούμε την αναξιότητα μας και ας ποθήσουμε το Φως … και το Πνεύμα το Άγιο είναι πιο ταπεινή θέση αυτή θα ήταν Ορθόδοξη θέση…

( πολλά από τα αποσπάσματα είναι από ‘‘Μοναχισμὸς καὶ Θέα τοῦ Ἀκτίστου Φωτός” τοῦ Ἀρχιμανδρίτου +π. Γεωργίου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους)

dimpenews.com

Back to top button