breaking newsΕλλάδα

Ξερετε την ἰδεολογία τοῦ Kυριάκου Mnτσοτάκn; Οχι; ΔΙΑΒΑΣΤΕ…

Ὁ πρωθυπουργὸς Κυριάκος Μητσοτάκης ἐξέφρασε τὴ χαρὰ καὶ τὴν περηφάνειά του, ποὺ πέτυχε νὰ ψηφιστεῖ ὁ Νόμος γιὰ τὸν «γάμο» τῶν ὁμοφυλόφιλων….

Τὰ περὶ δικαιωμάτων τῶν συγκεκριμένων πολιτῶν στὸν «γάμο» εἶναι ἀνάξια σχολιασμοῦ. Δικαιώματα ὑπάρχουν σὲ φυσικὲς καταστάσεις, ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἐκτὸς αὐτῶν εἶναι ἐπιβολή. 

Οὐδὲν δικαίωμα θίγεται γιὰ κάτι ποὺ δὲν ὑπάρχει φυσικὸς τρόπος νὰ ἐπιτελεσθεῖ. Ὅσον ἀφορᾶ στὸ ὅτι μὲ τὸν «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων γίναμε «προοδευτικοί», σημειώνεται ὅτι ἕντεκα χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ποὺ δὲν ἔχουν ἀναγνωρίσει αὐτὸ τὸ γεγονός, δὲν μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὅτι δὲν εἶναι προοδευτικές, οὔτε οἱ ἀρχὲς τῶν χωρῶν αὐτῶν καί, μέχρι πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν, τῆς Ἑλλάδος προσκρούουν σὲ κάποιο ἄρθρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μετὰ τὸ «πανηγύρι», ποὺ στήθηκε μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Κυρ. Μητσοτάκη, γιὰ τὴν ψήφιση τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων, προκαλεῖται τὸ ἐρώτημα ποιά… εἶναι ἡ ἰδεολογία τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ; Στὴ Γαλλία ὁ καθηγητὴς Amaury Giraud ἐξέδωσε τὸ βιβλίο «Σκεφτόμαστε τὸν συντηρητισμὸ στὴν Ἀριστερὰ» (Penser le conservatisme a Gauche). 

Σὲ αὐτὸ καταδεικνύει πὼς ἀριστεροὶ διανοούμενοι, ὅπως οἱ Προυντόν, Ὄργουελ, Παζολίνι, Ντεμπρὲ εἶναι ἀντίθετοι στὴν «προοδευτικὴ νεωτερικότητα». Παράλληλα τονίζει ὅτι στὴν ἐποχή μας ἔχει ἐμφανιστεῖ ἡ ἀριστερὰ τῆς δεξιᾶς, ἤ, πιὸ σωστά, ἡ «συντηρητικὴ ἀριστερά». Μπορεῖ νὰ φαίνεται σχῆμα ὀξύμωρο, ἀντιφατικό, παράδοξο, ὅμως συμβαίνει σήμερα στὴν Ἑλλάδα.

Τὸ «προοδευτικὸ» Νομοσχέδιο γιὰ τὸν «γάμο» τῶν ὁμοφυλόφιλων δὲν ψηφίστηκε ἀπὸ τοὺς 158 βουλευτὲς τοῦ συντηρητικοῦ Κόμματος, ποὺ ἔχει τὴν πλειονοψηφία στὴ Βουλή. Ψηφίστηκε ἀπὸ 107 βουλευτὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας, σὺν τὶς ψήφους τῆς «προοδευτικῆς» Ἀριστερᾶς. Ἂν ἡ Ἀντιπολίτευση ἐνεργοῦσε σύμφωνα μὲ τὸν ρόλο της, τὸ Νομοσχέδιο δὲν θὰ περνοῦσε, θὰ εἶχε καταψηφιστεῖ. 

Γιὰ τὴν ἱστορία στοὺς 107 βουλευτὲς τῆς ΝΔ (ἀπὸ τοὺς 158 ποὺ διαθέτει στὴ Βουλή), προστέθηκαν οἱ 33 βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (ἀπὸ τοὺς 36), οἱ 21 βουλευτὲς τοῦ ΠΑΣΟΚ (ἀπὸ τοὺς 32), οἱ 9 τῆς Νέας Ἀριστερᾶς (ἀπὸ τοὺς 11) καὶ οἱ 6 τῆς Πλεύσης Ἐλευθερίας, σύνολο 176.

Ὁ ἀείμνηστος διακεκριμένος ἀριστερὸς διανοούμενος Κορνήλιος Καστοριάδης σὲ ὁμιλία του στὸ Λεωνίδιο τῆς Ἀρκαδίας εἶχε πεῖ πὼς στὴ σύγχρονη κοινοβουλευτικὴ Δημοκρατία, ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἐλευθερία τῶν πολιτῶν, κατὰ τὰ πρότυπα τῆς ἀρχαίας Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας, δὲν κρατᾶνε οὔτε ὅσες ὧρες ἀνὰ τετραετία διαρκεῖ ἡ ψηφοφορία ἐκλογῆς τῶν βουλευτῶν! Καὶ αὐτὸ γιατί, ὅπως σημείωσε, «οἱ ἐπιλογὲς ποὺ κάνει αὐτὴ τὴ μέρα ὁ ψηφοφόρος ἔχουν ἤδη καθοριστεῖ (καὶ πολὺ περισσότερο στὴ σημερινὴ ἐποχὴ) ἀπὸ τὰ προηγούμενα χρόνια: ἀπὸ τὸν ἐκλογικὸ νόμο ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα κόμματα, τοὺς ὑποψηφίους κλπ.» 

Ὅλες τὶς ὑπόλοιπες μέρες τῆς τετραετίας οἱ βουλευτὲς τυπικὰ βουλεύονται (σκέπτονται, ἐξετάζουν, κρίνουν καὶ ἀποφασίζουν) μὲ βάση τὴν ἐντολὴ ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τοὺς καὶ τὶς ψηφοφόρους τους. Ἐρώτημα: οἱ 107 βουλευτὲς τῆς ΝΔ βουλεύτηκαν κατὰ τὴν θέληση καὶ ἐντολὴ τῶν ψηφοφόρων τους; Ὄχι βέβαια. Ἀκόμη καὶ ὅλες οἱ θετικὲς πρὸς τὴν Κυβέρνηση δημοσκοπήσεις δὲν μπόρεσαν νὰ ἀποκρύψουν τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειονοψηφία τῶν ψηφοφόρων τῆς ΝΔ εἶναι ἐναντίον τοῦ «γάμου» καὶ τῆς τεκνοθεσίας ἀπὸ ζεῦγος ὁμοφυλόφιλων. Στὴν πράξη οἱ ψηφοφόροι τῆς ΝΔ ἀγνοήθηκαν καὶ ἐπικράτησε ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Κόμματος καὶ πρωθυπουργοῦ.

Ἄλλο ἐρώτημα: Ποιός ἀπὸ τὰ ἑκατομμύρια τῶν ψηφοφόρων τῆς ΝΔ πίστεψε προεκλογικὰ ὅτι εἶναι δυνατὸ ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Κόμματος ὡς πρωθυπουργὸς θὰ συνεργαζόταν μὲ τὴν Ἀριστερὰ γιὰ τὴν ψήφιση τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλόφιλων, ὅταν ὁ ἴδιος ἔχει χαρακτηρίσει τὴ διακυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ μὲ τὰ πιὸ μελανὰ χρώματα; 

Κάτι μισόλογα ἐλέγοντο, κάτι ὑπαινιγμοί, ἀλλὰ οἱ πολῖτες καθησυχάζοντο μὲ ὑπονοούμενα ὅτι μπορεῖ νὰ ἔρθει τὸ Νομοσχέδιο γιὰ τὸν «γάμο» πρὸς τὸ τέλος τῆς τετραετίας, ὅτι πάντως «ἀκόμη δὲν εἶναι ὥριμος ὁ λαὸς νὰ τὸν δεχθεῖ» καὶ ὅτι καὶ ἐὰν ἔρθει στὴ Βουλὴ δὲν θὰ ψηφιστεῖ, γιατί θὰ ἀντιδράσουν οἱ βουλευτὲς τῆς ΝΔ… Ἐλάχιστοι μπορεῖ νὰ πρόβλεψαν τὸ ἀπίθανο, ὅτι ὁ Κυρ. Μητσοτάκης θὰ συμφωνήσει μὲ τὴν Ἀριστερὰ γιὰ νὰ περάσει τὸ ἐν λόγῳ Νομοσχέδιο…

Μετὰ τὰ ὅσα ἐξετέθησαν τίθεται τὸ ἐρώτημα ποιά εἶναι ἡ ἰδεολογία τοῦ Κυρ. Μητσοτάκη. Ὁ τρόπος ποὺ ψηφίστηκε τὸ Νομοσχέδιο, ὁ τρόπος ποὺ ὁ ἴδιος πανηγύρισε καὶ τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ χρησιμοποίησε δείχνουν ὅτι σὲ ζητήματα «προοδευτισμοῦ» συμπίπτει ἰδεολογικὰ μὲ τὴν «προοδευτικὴ» Ἀριστερὰ καὶ εἶναι σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν μεγάλο φιλελεύθερο, συντηρητικό, πατριωτικὸ ἰδεολογικὸ χῶρο ποὺ ἐψήφισε Νέα Δημοκρατία. 

Καὶ κάτι ἀκόμη, ποὺ δείχνει τὴν ἰδεολογία καὶ τὸν χαρακτῆρα τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη. Τὰ ἔβαλε μὲ τὴν Ἐκκλησία, μὲ τὴν ὁποία καὶ ὁ Τσίπρας ἀκόμη κάποια στιγμὴ πῆγε πίσω. Ὑπενθυμίζεται στὸν Κυριάκο Μητσοτάκη αὐτὸ ποὺ εἶπε στὸν Κωλέττη ὁ Μακρυγιάννης καὶ ἀναφέρει στὰ Ἀπομνημονεύματά του:

«Πάγω εἰς τὸν κουμπάρο μου τὸν Κωλέττη, τὸν παίρνω σὲ μίαν κάμαρη καὶ τοῦ λέγω: “…Ἐτιμήθης, δοξάστης ἀπὸ τὴν πατρίδα σου. Γιόμωσες σταυρούς, χρήματα. Δὲν μᾶς ἀφήνεις πλέον ἥσυχους νὰ ζήσουμεν ἐδῶ εἰς τὴν ματοκυλισμένη μας πατρίδα μὲ τὴν θρησκεία μας, ἀλλὰ μᾶς τζαλαπατὰς καὶ μᾶς διαιρεῖς;” Ἀφοῦ τοῦ εἶπα πολλὰ τοῦ λέγω: “Γνωρίζομεν τῆς ἐνέργειες τῆς μυστικὲς τῶν ξένων ὁποὺ ἐργάζονται διὰ τὴν θρησκεία μας – θρησκείαν δὲν ἀλλάζομεν ἐμεῖς, οὔτε την πουλοῦμεν!”».

Ν. Παπαθανασόπουλος

πηγη

Back to top button