Διεθνή

Πρώτη αντίδραση Μητροπολίτη Μόρφου στα ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ: μεγάλη δοκιμασία τα σκάνδαλα ιδίως κληρικών αλλά και πολιτικών και τ’ άνομα νομοσχέδια. ”Ανάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται”…! ΒΙΝΤΕΟ

Πρώτη δημόσια αντίδραση του Μητροπολίτη Μόρφου στα ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ από τους ”Σημειοφόρους των Εσχάτων Καιρών” που συντελέστηκαν σε τόπο ιερό κατά την ομιλία του στις 15/3/24 που σήμερα δημοσιοποιήθηκε.

Αφού αναφέρει αυτό που είπε ο Χριστός ”ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα·”* όπως και την ερμηνεία του Απ. Παύλου επ΄αυτού ”… ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται…” τόνισε ότι ” και τα σκάνδαλα κληρικών ιδιαιτέρως και πολιτικών και νομοσχέδια που τελεσιουργούνται άνομα και άτιμα είναι μια δοκιμασία πολύ πολύ μεγάλη και τι κάνουμε; αγρυπνούμε επαγρυπνούμε και σιωπούμε αφού όλοι λαλούν και παραλαλούν και κάνουμε αυτό που είπε ο Άγ Ιωάννης ο Θεολόγος δως μου την υπομονή και την πίστη των αγίων και ας γίνουμε ο περίγελως των απίστων και ολιγοπίστων μήπως ο Χριστός δεν έγινε; εμείς όμως το αξίζουμε πρέπει μας γιατί λίγο ή πολύ βρισκόμαστε εν αμαρτίαις….

*ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· πλὴν οὐαὶ τῶ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται……..

”ὃς δ᾿ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης.

Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· πλὴν οὐαὶ τῶ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.” (Ματθ. 18,6)

dimpenews.com

Back to top button