Διεθνή

Ακάθιστος σ’ έναν κόσμο υπό Διαρκή Πολιορκία! Χαίρε δι’ ης εχθροί καταπίπτουσι.

Ακάθιστος σ’ έναν κόσμο υπό Διαρκή Πολιορκία! Χαίρε δι’ ης εχθροί καταπίπτουσι.

Χαίρε, ως βροντή τους εχθρούς καταπλήττουσα!….

Χαίρε, δι’ ης εγείρονται τρόπαια·

χαίρε, δι’ ης εχθροί καταπίπτουσι.……

Ακάθιστος σ’ έναν κόσμο υπό Διαρκή Πολιορκία!

dimpenews.com

Back to top button