breaking newsθρησκεια

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ 14:12

Χρήστος Σαλταούρας

«Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον» Μάρκος 14:12.

Το παρόν εδάφιο έχει γίνει αιτία ορισμένων παρανοήσεων και παρερμηνειών από αρκετούς.

ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ 1η

Πολλοί ισχυρίζονται ότι η φράση «τ πρώτ μέρ τν ζύμων» σημαίνει «Την ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ημέρα από τα άζυμα». Δηλαδή εκλαμβάνουν την λέξη «πρώτ» εν τη εννοία του «προηγούμενη».
Μάλιστα παραθέτουν και ανάλογο παράδειγμα από την Αγία Γραφή :

«᾿Ιωάννης μαρτυρε περ ατο κα κέκραγε λέγων· οτος ν ν επον,  πίσω μου ρχόμενος μπροσθέν μου γέγονεν, τι πρτός μου ν» Ιωάννης 1:15.

Πράγματι στο εδάφιο Ιωάννης 1:15 η λέξη «πρτός» σημαίνει «προηγούμενος». Θεωρητικά και στο χωρίο Μάρκος 14:12 καθώς και στο όμοιο χωρίο του Ματθαίου (Ματθ. 26:17) θα μπορούσε η λέξη «πρώτ» να σημαίνει «προηγούμενη». Η γνώμη μας όμως είναι ότι δεν συμβαίνει αυτό. Ο λόγος που έχουμε αυτή τη γνώμη είναι η ανάλογη αναφορά του Ευαγγελιστή Λουκά !

«Ηλθε δ  μέρα τν ζύμωνν  δει θύεσθαι τ πάσχα» Λουκάς 22:7

Αν η λέξη «πρώτη» των Ευαγγελιστών Ματθαίου και Μάρκου σημαίνει «προηγούμενη» (προηγούμενη των αζύμων), τότε έχουμε αντίφαση με τον Ευαγγελιστή Λουκά που αναφέρεται στην ΙΔΙΑ ημέρα ως «μέρα τν ζύμων» και όχι ως προηγούμενη / πρώτητης ημέρας των αζύμων !

Επειδή ο Πασχάλιος Αμνός  σφάζονταν το απόγευμα της 14ης Νισάν  (Ημέρα της θυσίας του Πάσχα) και τον έτρωγαν την αμέσως επόμενη μετά δηλαδή την Δύση του Ηλίου που άλλαζε η ημέρα  σε 15η Νισάν  – πρώτη ημέρα από τις επτά ημέρες εορτής και  βρώσεως των Αζύμων- οι δύο εορτές, (Πάσχα- Άζυμα), έγιναν ΜΙΑ εορτή ! Δηλαδή το διάστημα των 8 ημερών (14-21 του Πρώτου μηνός) θεωρήθηκε μία ενιαία εορταστική περίοδος που ονομαζόνταν ΠΑΣΧΑ ή ΑΖΥΜΑ.

«Ηγγιζε δ  ορτ τν ζύμων  λεγομένη πάσχα» Λουκάς 22:1

«κα δν τι ρεστόν στι τος ᾿Ιουδαίοις, προσέθετο συλλαβεν κα Πέτρον· σαν δ α μέραι τν ζύμων·  ν κα πιάσας θετο ες φυλακήν, παραδος τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτν φυλάσσειν ατόν, βουλόμενος μετ τ πάσχα ναγαγεν ατν τ λα»
Πράξεις 12:3-4

Όπως βλέπουμε ως  «πρώτ μέρ τν ζύμων» και «μέρα τν ζύμων» ονομάζεται η ημέρα κατά την οποία «τ πάσχα θυον». Το Πάσχα όμως εθύετο την 14η ημέρα «προς εσπέραν» και όχι την 15η ημέρα. Δηλαδή η φράση «πρώτ μέρ τν ζύμων, τε τ πάσχα θυον» αναφέρεται όχι στην πρώτη ημέρα βρώσης των Αζύμων (15η του μηνός  Νισάν) αλλά στην πρώτη ημέρα της ενιαίας εορταστικής περιόδου του Πάσχα και των Αζύμων, δηλαδή στην 14η  ημέρα του μηνός  Νισάν προς το εσπέρας της οποίας «τ πάσχα θυον»! Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο της παρερμηνείας. Ο λόγος επαναλαμβάνω, που οι δύο εορτές (Πάσχα- Άζυμα),  θεωρούνταν την εποχή του Χριστού ως ενιαία εορτή, είναι το ότι την ημέρα του Πάσχα (14η Νισάν), εθύετο ο Πασχάλιος Αμνός, ΠΡΙΝ την Δύση του Ηλίου και την ΝΥΧΤΑ που ακολουθούσε την Δύση, δηλαδή στην αρχή της 15ης Νισάν έτρωγαν τον Αμνό μαζί με Άζυμα.

Η διάρκεια μίας ημέρας κατά τον Εβραϊκό τρόπο υπολογισμού αρχίζει με την Δύση του Ηλίου  και τελειώνει με την επόμενη Δύση:

«π σπέρας ως σπέρας σαββατιετε τ σάββατα μν» Λευϊτικόν 23:32.

ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ 2η

«Κα τ πρώτ μέρ τν ζύμωντε τ πάσχα θυον» Μάρκος 14:12

Η δεύτερη παρανόηση που θα αναφέρουμε είναι περισσότερο σοβαρή και γίνεται από ορισμένους αζυμίτες αιρετικούς !

Διάφοροι αιρετικοί από τον Προτεσταντικό χώρο ισχυρίζονται τα εξής :

Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, λέγουν, αναφέρει δύο γεγονότα να συμβαίνουν την ίδια ημέρα.
Η θυσία του Αμνού –«τε τ πάσχα θυον» και η βρώση των Αζύμων – «τ πρώτ μέρ τν ζύμων».

Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει ότι όταν οι Αρχιερείς παρέδωσαν τον Ιησού στον Πιλάτο «ν δ πρωΐ· κα ατο οκ εσλθον ες τ πραιτώριον, να μ μιανθσιν, λλ’ να φάγωσι τ πάσχα» Ιωάννης 18:28.

Αυτά σύμφωνα με ορισμένους αζυμίτες αιρετικούς σημαίνουν ότι ο Ιησούς ακολουθούσε ΑΛΛΟ Ημερολόγιο από τους Αρχιερείς !!!

Δηλαδή οι Αρχιερείς ακολουθούσαν ένα ημερολόγιο σύμφωνα με το οποίο η ημέρα άλλαζε με την Δύση του Ηλίου, άρα η σφαγή του Αμνού και η βρώση αυτού με άζυμα δεν γίνονταν την ίδια ημέρα.
Ο Αμνός σφάζονταν πριν την Δύση-τέλος της 14ης Νισάν και τον έτρωγαν μετά την Δύση στην αρχή της 15ης Νισάν με άζυμα.

Ο Ιησούς σύμφωνα με αυτήν την άποψη ακολουθούσε ημερολόγιο σύμφωνα με το οποίο η ημέρα άλλαζε με την Ανατολή του Ηλίου και συνεπώς την ίδια ημέρα σφάχτηκε ο Αμνός και φαγώθηκε με άζυμα (14η Νισάν) ! Ενώ οι Αρχιερείς ακολουθούσαν ημερολόγιο σύμφωνα με το οποίο η ημέρα άλλαζε με την Δύση του Ηλίου και συνεπώς σε διαφορετική  ημέρα σφάχτηκε ο Αμνός και φαγώθηκε με άζυμα (14η Νισάν σφαγή / 15η Νισάν βρώση).

Το αποτέλεσμα ήταν ο Ιησούς να εορτάσει Νομικό Πάσχα με άζυμα  μία ολόκληρη ημέρα πριν τους Αρχιερείς και ταυτόχρονα να θανατωθεί όταν οι πασχάλιοι αμνοί των Αρχιερέων σφάζονταν στον Ναό !!!

Οι θιασώτες αυτών των θεωριών λέγουν ότι ο Ιησούς ακολουθούσε ως Γαλιλαίος ημερολόγιο Γαλιλαίας ενώ οι Αρχιερείς ακολουθούσαν άλλο ημερολόγιο, Ιουδαϊκό !

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πριν απαντήσουμε θα παραθέσουμε έναν πίνακα με την θεωρία αυτή.

Τώρα θα αναφέρουμε τους λόγους που η θεωρία που θέλει τον Ιησού να ακολουθεί διαφορετικό ημερολόγιο από τους Αρχιερείς είναι λάθος :

1) Η Παλαιά Διαθήκη ορίζει την διάρκεια της ημέρας από  Δύση σε Δύση του Ηλίου και όχι από  Ανατολή σε Ανατολή !

«π σπέρας ως σπέρας σαββατιετε τ σάββατα μν» Λευϊτικόν 23:32.

Αδύνατον ο Ιησούς να αντιβαίνει στην Παλαιά Διαθήκη !

2) Αν η 14η Νισάν είναι η πρώτη ημέρα βρώσεως των αζύμων τότε η έβδομη θα είναι υποχρεωτικά η 20η Νισάν και όχι η 21η που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη ! 7 ημέρες λέγει η Γραφή έτρωγαν άζυμα όχι 8 !

«κα ν τ πεντεκαιδεκάτ μέρ το μηνς τούτου ορτ τν ζύμων τ Κυρίῳ· πτ μέρας ζυμα δεσθε» Λευϊτικόν 23:6

«ναρχόμενοι τ τεσσαρεσκαιδεκάτ μέρ το μηνς το πρώτου φ᾿ σπέραςδεσθε ζυμα ως μέρας μις κα εκάδος το μηνόςως σπέρας.  πτ μέρας ζύμη οχ ερεθήσεται ν τας οκίαις μν» Έξοδος 12:18-19

3) Αν ο Ιησούς ως Γαλιλαίος και οι μαθητές αυτού ως Γαλιλαίοι ακολουθούσαν ημερολόγιο με βάση το οποίο η ημέρα άλλαζε με την Ανατολή του Ηλίου, αυτό σημαίνει ότι με αυτό το ημερολόγιο η Σταύρωση του Ιησού έγινε την 15η Νισάν και όχι την 14η ! Αν όμως έτσι έχουν τα πράγματα, τότε πως οι γυναίκες που τον ακολουθούσαν από την Γαλιαλαία και ήταν μαθήτριες του, ετοίμασαν αρώματα ανήμερα της Αργίας του ειδικού Σαββάτου της 15ης Νισάν ;;;  Άτοπον !!!

«Κατακολουθήσασαι δ α γυνακες, ατινες σαν συνεληλυθυαι ατ κ τς Γαλιλαίαςθεάσαντο τ μνημεον κα ς τέθη τ σμα ατοποστρέψασαι δ τοίμασαν ρώματα κα μύρα. κα τ μν σάββατον σύχασαν κατ τν ντολήν» Λουκάς 23:55-56

Όταν πέθανε ο Ιησούς δεν είχε έρθει ακόμη η αργία του Σαββάτου (15η Νισάν).

«ν τ πρώτ μην ν τ τεσσαρεσκαιδεκάτ μέρ το μηνός, ν μέσον τν σπερινν πάσχα τ Κυρίῳ.  κα ν τ πεντεκαιδεκάτ μέρ το μηνς τούτου ορτ τν ζύμων τ Κυρίῳ· πτ μέρας ζυμα δεσθε.  κα μέρα  πρώτη κλητ γία σται μν, πν ργον λατρευτν ο ποιήσετε·  κα προσάξετε λοκαυτώματα τ Κυρίῳ πτ μέρας· κα  μέρα  βδόμη κλητ γία σται μν, πν ργον λατρευτν ο ποιήσετε» Λευϊτικό 23:5-8

Οι ημέρες 15η  και 21η  Νισάν ήταν Ειδικά Σάββατα !

4) Ο επίσης Γαλιλαίος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής γράφει για την ημέρα Σταύρωσης :

«ν δ παρασκευ το πάσχαρα δ σε κτη· κα λέγει τος ᾿Ιουδαίοις· δε  βασιλες μν.  ο δ κραύγασαν· ρον ρον, σταύρωσον ατόν» Ιωάννης 19:14-15

Παρασκευή του Πάσχα = ημέρα προετοιμασίας του Πάσχα = 14η Νισάν !

«ΠΡΟ δ τς ορτς το πάσχα εδς  ᾿Ιησος τι λήλυθεν ατο  ρα να μεταβ κ το κόσμου τούτου πρς τν πατέρα, γαπήσας τος δίους τος ν τ κόσμ, ες τέλος γάπησεν ατούς. κα δείπνου γενομένου, το διαβόλου δη βεβληκότος ες τν καρδίαν ᾿Ιούδα Σίμωνος ᾿Ισκαριώτου να ατν παραδ» Ιωάννης 13:1-2

Ο Μυστικός Δείπνος έγινε ΠΡΟ της εορτής του Πάσχα σύμφωνα με τον Γαλιλαίο Ιωάννη !
Πού λοιπόν βρήκε τα άζυμα ο Χριστός;;;

«κα μετ τ ψωμίον τότε εσλθεν ες κενον  σατανς. λέγει ον ατ  ᾿Ιησος·  ποιες, ποίησον τάχιον. τοτο δ οδες γνω τν νακειμένων πρς τί επεν ατ· τινς γρ δόκουν, πε τ γλωσσόκομον εχεν  ᾿Ιούδας, τι λέγει ατ  ᾿Ιησος, ΑΓΟΡΑΣΟΝ ν χρείαν χομεν ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ,  τος πτωχος να τι δ» Ιωάννης 13:27-30

 Ο Ιησούς δεν έφαγε Νομικό Πάσχα στο τελευταίο Δείπνο με τους Μαθητές του. Συνεπώς ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΑΖΥΜΟ ΑΡΤΟ ΑΛΛΑ ΕΝΖΥΜΟ. Κατά την νύχτα της βρώσεως του Νομικού Πάσχα οι Μαθητές νόμιζαν ότι ο Ιούδας θα πήγαινε για να αγοράσει πράγματα για την Εορτή. Άρα η Εορτή δεν είχε αρχίσει ακόμη. Οι αγορές για μία εορτή γίνονται πριν την εορτή, όχι μετά !

5) «κα δεξάμενος τ ποτήριον εχαριστήσας επε· λάβετε τοτο κα διαμερίσατε αυτος·  λέγω γρ μν τι ο μ πίω π το γενήματος τς μπέλου ως του  βασιλεία το Θεο λθ»
Λουκάς 22:17-18

Στο τελευταίο δείπνο του Ιησού με τους μαθητές του υπήρχε Οίνος ! Το Νομικό Πασχάλιο δείπνο σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη δεν προβλέπει παρουσία οίνου ! Άρα το τελευταίο δείπνο του Ιησού με τους μαθητές του δεν ήταν το Νομικό πασχάλιο δείπνο !

Να μας δείξουν οι Προτεστάντες αιρετικοί ,(που ισχυρίζονται ότι ακολουθούν ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ !), έστω ένα εδάφιο από την Αγία Γραφή που να λέγει ότι κατά την διάρκεια του Νομικού Πάσχα οι Εβραίοι έπιναν κρασί…περιμένουμε !

Και μην τυχόν αναφερθούν στο τελευταίο δείπνο του Ιησού…διότι τότε πέφτουν στο λογικό σφάλμα της λήψεως του ζητουμένου !!! Ερευνούμε ΑΝ ο Ιησούς έφαγε στο τελευταίο του δείπνο Νομικό Πάσχα…
ΑΥΤΟ είναι το Ζητούμενο, δεν το λαμβάνουμε ως δεδομένο από την αρχή !

Το ότι οι Εβραίοι σήμερα χρησιμοποιούν κρασί στον εορτασμό του δικού τους Πάσχα, αυτό είναι ανθρώπινη παράδοση και όχι Βιβλική επιταγή κύριοι Διαμαρτυρόμενοι… Επίσης οι Εβραίοι τρώνε και αυγό κατά το Νομικό Πάσχα ! Με άλλα λόγια οι Εβραίοι έχουν προσθέσει στο Νομικό Πάσχα τις ανθρώπινες παραδόσεις τους !!!

Τα γεγονότα λοιπόν έγιναν έτσι :

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Back to top button