Διεθνή

Το ”πλανητάριο” της αρπαγής του νοός και της θεωρίας

Το ”πλανητάριο” της αρπαγής του νοός και της θεωρίας

Ίδιον της εποχής ο θαυμασμός και η λατρεία στους Χ διαστημάνθρωπους και στους δορυφόρους τους και όχι ” ταις αγγελικαίς αοράτως δορυφορούμενοις τάξεσιν”. Ο νους ξανοίγεται στο άγνωστο σε αχαρτογράφητα σύμπαντα μέσω της σύγχρονης Βαβέλ που είναι η διαστημική τεχνολογία για να κατακτήσει το άπιαστο για να ψαύσει το ανέγγιχτο….Στον αντίποδα αυτής της εωσφορικής έπαρσης που δεν είναι και καθόλου ειρηνική αφού εξυπηρετεί των πόλεμο των άστρων υπάρχει πάντα η Ορθόδοξη Μυστική πρακτική.. Όταν ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό και αυτό πετυχαίνεται μόνο δια της προσευχής γι αυτό κι αυτή θεωρείται και η ανώτερη των αρετών κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη ”γιατί αυτή μόνο ενώνει αυτή μόνον συνάπτει τον άνθρωπον με το Θεό και αντιστρόφως τον Θεόν με τον άνθρωπον και αποτελεί τα δυο εις πνεύμα εν” τότε το πνεύμα αυτό το εν πνεύμα θείο/ θεωμένο δορυφορούμενο ξεναγείται στα θαυμάσια περιηγείται στα μυστήρια φιλοξενείται στα επουράνια.. Και αυτό το πνεύμα το δορυφορούμενο είναι που δίνει τις πληροφορίες..Η αρπαγή του νοός δεν είναι ένα αστρικό ταξίδι είναι μια πνευματική ανάβαση μια ”έξοδος” όταν ο η πνευματική υπόσταση του ανθρώπινου όντος προσκολλάται στο θείο..

Ανερχόμενος ο νους επάνω της υδρογείου σφαίρας και διασχίζων τον αέρα διαπερών τους φωστήρες και πλανήτες και όλην την πολύαστρον σφαίραν υπερβαίνων ακόμη κι αυτάς τας αγγελικάς και υπερκοσμίους δυνάμεις και έξω κάθε αισθητού και εξερχόμενο όλου του αισθητού κόσμου αλλά και αυτών ακόμη των περί τον κόσμον πνευματικών και αφηρημένων λόγων έξω γενόμενος θεωρεί την ασύγχυτον Μονάδα και αδιαίρετον Τριάδα το πρώτον και καθαρώτατον και απλούστατον ΟΝ. την αρχήν των αρχών την αιτίαν των αιτιών…”(M Bασίλειος)

Το ”πλανητάριο” της αρπαγής του νοός και της θεωρίας …

Με βάση τα προαναφερθέντα

το Κοσμοδρόμιο της ψυχής είναι η προσευχή..

ο σύγχρονος άνθρωπος επιλέγει την εκτόξευση την ταχεία ανέλιξη την άμεση άνοδο αντί της πνευματικής ανάβασης δια της Κλίμακας των αρετών και ως είναι επόμενο βιώνει τη συντριβή της εωσφορικής κατακρήμνισης ! ανέρχονται αλλά που; ανέρχονται στο σκότος και γίνονται νεαροί πρίγκιπες της αβύσσου…

YΓ ‘‘ου γαρ λαλούντων, ευ βιούντων δ΄η χάρις” (Γρηγόριος ο Θεολόγος)

dimpenews.com

Back to top button