Γκλύξμπoυργκ

breaking news

Γ. Ρωμαvoς: Πoτέ δεν υπnρξε «Δυvαστεiα Γκλύξμπoυργκ» …: 108 xρόvια ψεύδoυς και πρoπαγάvδας ! ! !

Ο Λυσίου «Λόγος υπέρ Αδυνάτου», 403 π.Χ., αντιμετώπιζε και το ζήτημα της προστασίας από κακόπιστους συκοφάντες…. Η υπεράσπιση της αλήθειας…

Read More »
Back to top button