Γλύξμπουρκ

breaking news

Αvιστoρnτoι ψευτες και μικρoψυxoι Avθελλnvες αυτo εivαι το ovoμα τoυ Bασιλεως Κωvσταvτivoυ….

Το επώνυμο του Βασιλιά Κωνσταντίνου είναι: Χριστιανός. Το κακόηχο «Γλύξμπουρκ» που προσπαθούν να του επισυνάψουν είναι τοπωνύμιο και ουδεμία σχέση…

Read More »
Back to top button