παιδοκτόνοι

breaking news

Αναβλnθnκε το σnμεριvo έκτpωμα τωv drag queens στnv Kαλαμαpιά μετά απ’τις αvτιδράσεις τoυ κoσμoυ…

Ψάχνουν οι ιθύνοντες για μεγαλύτερο, και καλά χώρο και το προέβαλλαν σαν δικαιολογία αναβολής… Η δράση, σύμφωνα με τους διοργανωτές,…

Read More »
Back to top button