Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα Τριμυθούντος Κύπρου

breaking news

Η βιογραφία του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα Τριμυθούντος Κύπρου (Γ.Ο.Χ)

    ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Γ.Ο.Χ  ΚΥΠΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1888-1963)  Μετά τήν αποστασίαν του Νεοημερολογιτισμου-Οικουμενισμου εκ της πατρώας ευσεβείας (1924), oι εν Κύπρω…

Read More »
Back to top button